Saskaņā ar AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” (turpmāk tekstā – Banka) akcionāru sapulces lēmumu Bankas valde 2007. gada 12. janvārī pieņēma lēmumu izteikt sākotnējo AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” parāda vērtspapīru (obligāciju) piedāvājumu ar šādiem parametriem: kopējais emisijas apjoms ne vairāk kā EUR 10 000 000 (desmit miljoni eiro); dzēšanas termiņš – 2010. gada 2. februāris; kupona likme: mainīga (3M Euribor + 3%).

Obligāciju piedāvājums tiks izteikts tikai kvalificētajiem ieguldītājiem vai tādiem ieguldītājiem, kas iegādājas obligācijas par vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro).

Emitētās obligācijas plānots iekļaut AS “Rīgas Fondu birža” parāda vērtspapīru sarakstā. Emisijas organizētājs būs AS “Parex banka”. No obligāciju emisijas saņemtos līdzekļus Banka paredz izmantot tirdzniecības finansēšanas un jūras un tranzīta biznesa kompāniju finansēšanas tālākai attīstībai.

Jāatzīmē, ka šī būs jau trešā AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” emisija. 2004.gada decembrī AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” realizēja vienu no nozīmīgākajiem projektiem savā pastāvēšanas vēsturē – izlaida nenodrošināto obligāciju pirmo publisko emisiju EUR 3 855 500 apmērā ar termiņu 2 gadi. Pirmās emisijas obligācijas tika dzēstas 2006. gada 29. decembrī. Otrā Bankas obligāciju emisija notika 2006. gada pavasarī. Šīs emisijas apjoms bija EUR 5 000 000, termiņš – 3 gadi. Arī abu iepriekšējo emisiju organizētājs bija AS Parex Banka.

Valdes priekšsēdētājs
A.Reims

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra