AS Latvenergo realizējis septiņu gadu zaļo obligāciju izvietošanu par kopējo summu 75 miljonu eiro pēc nominālvērtības, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no S (7 gadu fiksētā eiro procentu likme - fiksēta 0,722% līmenī) +1,05% līdz SW +1,30%. Sākotnēji norādītais kopējais laidiena apjoms 50 miljonu eiro apmērā, izmantojot Galīgajos noteikumos noteiktās tiesības un investoru pieprasījumu, izvietošanas periodā tika palielināts līdz 75 miljoniem eiro.

Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 87,05 miljonus eiro. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 25 dažādiem investoriem, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā un Somijā.

Obligācijas tiks kotētas AS Nasdaq OMX Riga.
Obligāciju emisija tiek īstenota AS Latvenergo otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 miljonu eiro apmērā ietvaros.

Obligāciju emisijas organizators - AS SEB banka.

AS Latvenergo ir pirmā valsts kapitālsabiedrība Austrumeiropā, kas emitē zaļās obligācijas. Zaļo obligāciju pamatprasība ir emisijas procesā iegūto līdzekļu izmantošana vienīgi zaļajai domāšanai atbilstošos projektos, kas saistīti ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, enerģijas efektivitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vidi. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS Latvenergo apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo (the Center for International Climate and Environmental Research – Oslo), kas ir neatkarīgs norvēģu institūts starpdisciplīnu klimata izpētei, ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju, kā ieguldījuma objekta atbilstību, noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem. Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo AS Latvenergo Zaļo obligāciju satvaram ir piešķīris Tumši Zaļo nokrāsu – augstāko iespējamo novērtējumu vides jomā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra