AS Olaines kūdra 2006. gada peļņa bija 37 734 LVL, liecina AS Olaines kūdras sniegtā informācija Rīgas Fondu biržā.

Vietējā tirgū AS Olaines kūdras pārdotai produkcijai atskaites gadā cenas pārskatītas un paaugstinātas 10% -15% robežās. Eksporta un izveduma uz ES valstīm produkcijas cenas ir stabilas un izmaksu pieaugums tās var ietekmēt nenozīmīgi. Peļņa uz vienu akciju (EPS) 2006.gadā 0.02 LVL, 2005.gadā 0,015 LVL.

76,3% sabiedrības ieņēmumu ir eiro, bet izmaksu 87,5% latos,
Tādējādi sabiedrības turpmākā peļņa vai zaudējumi no eiro kursa svārstībām
netiks ietekmēta, kamēr Latvijas Banka saglabās noteikto fiksēto kursu.

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2006.gada 25.augusta lēmumu
Nr.139-2006.gada 12.decembrī AS Olaines kūdra 1 194 000 uzrāditāja akcijas
ar balsstiesībām tika iekļautas A/S Rīgas Fondu birža brīvajā sarakstā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra