2007.gada 12.martā notika akciju sabiedrības Staburadze ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

1. Darba kārtības jautājumā „Statūtu grozījumi”:

1) Izteikt statūtu 4.3.punktu sekojošā redakcijā: „4.3.Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem”.

2) Izteikt statūtu 4.6.punktu sekojošā redakcijā: „4.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopā”.

3) Ja Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS Staburadze statūtu grozījumu reģistrāciju, pilnvarot AS Staburadze valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā.

2. Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas”:

1) Ņemot vērā padomes locekles Solvitas Evardsones iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu, un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007.gada 12.martu no AS Staburadze padomes locekļa amata Bjarni Gunnarssonu (Bjarni Gunnarsson), Jonu Thoru Hjaltasonu (Jon Thor Hjaltason), Gisli Reynissonu (Gisli Reynisson) un Daumantu Vītolu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības Staburadze Padomi uz 3 gadiem šādā sastāvā, nosakot Padomes pilnvaru termiņu sākumu 2007.gada 12.martā:

1.Juris Jonaitis,
2.Daumants Vītols,
3.Bjarni Gunnarsson,
4.Jon Thor Hjaltason,
5.Gisli Reynisson,

3)Noteikt, ka AS Staburadze Padomes locekļi par pienākumu pildīšanu Padomē atlīdzību nesaņem.

3. Darba kārtības jautājumā „Par akciju kotāciju”:

1) Pieņemt zināšanai AS Staburadze Valdes ziņojumu par AS Staburadze 2006.gada 12.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē dotā uzdevuma izpildi un akciju iekļaušanu AS Rīgas Fondu birža Brīvajā sarakstā.

2) Izvērtējot AS Staburadze akciju kotācijas efektivitāti un lietderību AS Rīgas Fondu Birža Brīvajā sarakstā, pārtraukt AS Staburadze akciju kotāciju AS Rīgas Fondu birža uz izslēgt AS Staburadze akcijas no AS Rīgas Fondu birža Brīvā saraksta.

Valdes priekšsēdētājs
Normunds Ozoliņš

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra