2007. gada 15. februārī veiksmīgi noslēdzās akciju sabiedrības Telekom Baltija obligāciju otrās kārtas piedāvājums investoriem. Obligāciju emisijas kopējais apjoms sasniedza EUR 7’000’000, dzēšanas datums ir 2009. gada 22. jūnijs un fiksētā gada procenta likmi 9.25%. Minimālais apjoms, uz kur varēja parakstīties investori, bija EUR 50’000. Obligāciju emisijas organizētājs ir Parex banka.

AS Telekom Baltija Valdes priekšsēdētājs Mihails Zotovs uzsvēra savu apmierinātību, ka investori novērtēja uzņēmuma strauji augošos finanšu rādītājus. Papildus piesaistītie līdzekļi tiks izlietoti bezvadu platjoslas interneta tīkla izbūvei 100 % visā Latvijas teritorijā, nodrošinot datu pārraides ātrumu līdz 2.4 Mb/s. Kā zināms, šo projektu atzinīgi novērtējusi arī Eiropas Savienība, kas plāno piešķirt tam finansējumu.

Emisijas veiksmīgo piedāvājumu vietējiem un ārvalstu investoriem realizēja emisijas organizētājs – Parex banka, kura ieņem vadošās pozīcijas Baltijas valstu investīciju banku pakalpojumu tirgū un ir viens no visprofesionālākajiem obligāciju emisiju organizētājiem.

Parex bankas Investīciju banku pakalpojumu daļas vadītājs Mārtiņš Jaunarājs uzsvēra, ka “Parex banka ir gandarīta par emisijas rezultātiem. Obligācijas iegādājās investori no visām trim Baltijas valstīm, tāpēc var droši apgalvot, ka AS Telekom Baltija ir kļuvusi par labi pazīstamu starptautiskajā kapitāla tirgū. Tāpat šī emisija ir unikāla ar to, ka AS Telekom Baltija ir vienīgais emitents no telekomunikāciju nozares Baltijā, tāpēc investoriem ir lieliska iespēja diversificēt savus ieguldījumus”.

AS Telekom Baltija obligāciju piedāvājuma pirmā kārta notika 2006. gada jūnijā, kad obligācijas tika izvietotas EUR 3’250’000 apjomā.

Papildus informācija:
Raimonds PeļņaMārketinga direktors TRIATELTālrunis

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra