Otrdien Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Izpildot Eiropas Savienības Padomes PVN direktīvas prasības, paredzēts ar PVN aplikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu. Tāpat PVN paredzēts piemērot komerciāla rakstura kultūras pasākumiem, informē Finanšu ministrija. 

Šobrīd ar PVN neapliek dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem. Tāpat dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību sniegtajiem dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumiem to biedriem ir piemērojams PVN atbrīvojums. Tas rada neatbilstību ar PVN direktīvu, kas šādus atbrīvojumus neparedz. Regulējuma mērķis ir veikt grozījumus PVN likumā, saskaņojot to ar normatīvo regulējumu PVN direktīvā, un vienlaikus izpildot Latvijai ar PVN direktīvu uzliktos pienākumus.

Lai nodokļu maksātāji un iedzīvotāji sagatavotos izmaiņām attiecībā uz PVN režīma piemērošanu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam, grozījumi stāsies spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

Ar grozījumiem tiek noteikts, ka PVN atbrīvojums ir piemērojams tādiem kultūras pakalpojumiem (teātra un cirka izrādes, koncerti), kurus sniedz publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras veic tai deleģētus pārvaldes uzdevumus kultūras jomā, un sabiedriskā labuma organizācijas, kuras veic sabiedriskā labuma darbību kultūras jomā.

Līdz ar to tiks nošķirtas kultūras institūcijas, kuras pasākumus rīko komerciālu mērķu sasniegšanai, no kultūras institūcijām, kuras pasākumus rīko sabiedriskā labuma darbības ietvaros un tādu kultūrpolitikas mērķu sasniegšanai, kuri sniegti saskaņā ar valsts vai pašvaldības deleģētu kultūras funkciju. Paredzēts, ka šie noteikumi attiecībā uz kultūras pasākumiem spēkā stāsies 2016. gada 1. janvārī, paredzot arī ieviešanas pārejas periodu.

Grozījumu fiskālā ietekme 2016. gadā būtu 12, 4 miljoni eiro, savukārt 2017. un 2018. gadā 25,5 miljoni eiro.  

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra