Instruments, kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, pērk / pārdod
Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri
Valsts parādzīmes 10-Oct-03 3.20 / 2.85
Valsts obligāc., 6.75% 06-Nov-03 3.25 / 2.85
Valsts obligāc., 9.125% 24-Mar-05 3.80 / 3.30
Valsts obligāc., 8.125% 26-Jan-06 4.00 / 3.70
Valsts obligāc., 5.625% 08-May-07 4.20 / 3.90
Valsts obligāc., 5.125% 14-Feb-13 5.00 / 4.80
Unibankas obligāc., 6.50% 28-Jan-05 4.20 / 3.75
Latvijas eiroobligāc., 6.250% 14-May-04 2.49 / 2.25
Latvijas eiroobligāc., 5.375% 27-Nov-08 3.72 / 3.61
Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri
Valsts parādzīmes 09-Sep-04 2.45 / 2.25
Valsts obligāc., 10.50% 31-Oct-05 3.00 / 2.50
Valsts obligāc., 6.10% 19-Oct-06 3.35 / 3.05
Valsts obligāc., 8.60% 13-Mar-08 3.80 / 3.45
Valsts obligāc., 6.10% 15-Mar-12 4.60 / 4.20
Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% 19-Mar-04 2.70 / 1.27
Lietuvas eiroobligāc., 8.000% 29-Mar-04 2.46 / 2.07
Lietuvas eiroobligāc., 6.625% 20-Feb-08 3.53 / 3.42
Lietuvas eiroobligāc., 4.500% 05-Mar-13 4.46 / 4.40
Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri
Hansapank CP 01-Dec-03 2.45 / 2.05
SEB obligāc., 6.60% 19-Jan-04 2.48 / 2.08
Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.66 / 2.26
Uhispank CP 30-Apr-04 2.57 / 2.17
NIB obligāc., 7.50% 15-Dec-04 2.70 / 2.30
Uhispank obligāc., 5.15% 01-Apr-05 3.08 / 2.68
Hansapank eiroobligāc., 3.20% 17-Mar-06 3.17 / 2.96
Igaunijas eiroobligāc., 5.00% 26-Jun-07 3.29 / 3.15
Eesti Energia obligāc., 6.00% 24-Jul-09 4.26 / 4.17
Avots: Parex Asset Management

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra