Aug darba ņēmēju skaits

Finanses
2007. gada 12. janvāris 13:26

2006.gadā gandrīz par 34 tūkstošiem pieaudzis darba ņēmēju skaits, iemaksai valsts budžetā nodokļu maksātāji paši aprēķinājuši papildus 5,8 milj.latu, Db.lv informēja Valsts ieņēmumu dienesta Komunikācijas daļa.

Tai skaitā:

- par Ls 3,6 milj. palielinājušās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

- par Ls 2,2 milj. palielinājies aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

Papildus 537 fiziskās personas legalizējušas savu darbību un reģistrējušās kā nodokļu maksātāji, deklarējot ienākumus par kopējo summu Ls 635,2 tūkst.

Preventīvo pasākumu ietvaros nodokļu maksātājam ļauj pašam novērst pārkāpumus savā darbībā, legalizējot darba ņēmējus un viņu algas. Šo pasākumu rezultātā nodokļu maksātājam nedraud nekādas sankcijas, ja vien viņš ir atsaucies VID aicinājumam uz dialogu un ir ņēmis vērā VID ieteikumus. Preventīvo pasākumu ietvaros VID 2006.gadā:

- nosūtījis atgādinājumus 11 084 nodokļu maksātājiem iesniegt darba devēja ziņojumu; lūdzis skaidrojumus 12 683 nodokļu maksātājiem par konstatētajām neatbilstībām, zemajām algām un neprecizitātēm darba devēju ziņojumos un 4 759 nodokļu maksātājiem, kuri iesnieguši "tukšus" darba devēja ziņojumus;

- aicinājis uz prrunām 4 791 uzņēmuma vadītājus, kuriem VID konstatējis augstu risku, ka darba samaksa tiek veikta "aploksnēs", piemēram, darba alga tiek aprēķināta zem minimālās darba algas vai tā zemāka par attiecīgā reģiona konkrētās nozares vidējo darba algu;

- aicinājis 3 104 saimnieciskās darbības veicējus reģistrēties VID kā nodokļu maksātājiem;

- organizējis vai piedalījies 1 258 izglītojošos pasākumos, kuros informēja gan par izmaiņām nodokļu likumdošanā, gan pauda viedokli par aktuālajām problēmām saistībā ar nelegālo nodarbinātību, kā arī aicināja apzinīgi ievērot nodokļu likumdošanas prasība;

- lai konstatētu VID iesniegtajos ikmēneša pārskatos norādītā atbilstību nodokļu maksātāja faktiskajam saimnieciskās darbības veidam, veikto darījumu apjomam u.c., VID veic arī apsekošanas un novērošanas. 2006.gadā, izvērtējot VID rīcībā esošo informāciju, kopā apsekoti 1 466, bet novēroti – 213 nodokļu maksātāji.

Ja iepriekš minētie preventīvie pasākumi tomēr “neiedarbojas", tad nekas cits neatliek kā veikti represīvos. Gadījumos, kad nodokļu maksātājs nav izmantojis iespēju pašam novērst pārkāpumus, VID veic kontroles (represīvos) pasākumus.

- Tematiskās pārbaudes

Arī tematisko pārbaužu rezultātā tiek veiktas pārrunas ar nodokļu maksātājiem un tiek dots laiks, līdz kuram nodokļu maksātājs var novērst pārkāpumus un nomaksāt nesamaksāto nodokļu summu.

Nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai 2006.gadā veiktas 12 050 tematiskās pārbaudes. Tajās 2 121 gadījumā konstatēti pārkāpumi, t.sk., 960 gadījumos netiek pareizi aprēķināti vai maksāti nodokļi no darbinieku algām, 359 gadījumos nav noslēgti darba līgumi. Konstatēto pārkāpumu rezultātā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) piemērots naudas sods Ls 102,4 tūkst.

- Nodokļu auditi

Lai nodokļu maksātājam būtu finanšu līdzekļi, ko izmaksāt "aploksnē", ir nepieciešams nopelnīt "melno naudu", līdz ar to tiek pārbaudīti arī citi nodokļi, vai tie aprēķināti pareizi un pilnā apjomā. 2006.gadā 2010 nodokļu auditos papildus aprēķināti Ls 198,2 milj. (jāņem vērā, ka nodokļu auditi parasti tiek veikti par ilgāku laika periodu, līdz ar to papildu aprēķinātās summas un soda naudas ir ievērojamas).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopumā tika auditētas 473 nodokļu auditos, kuru rezultātā papildus tika aprēķinātas šīs iemaksas un soda nauda Ls 0,9 milj. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tika auditēts 557 nodokļu auditos, kuru rezultātā papildus tika aprēķināts nodoklis un soda nauda Ls 8,1 milj. apmērā.

2006.gadā VID darba devēju tematiskās pārbaudes 1 645 gadījumos veica sadarbībā ar citu kontrolējošo institūciju un VID Finanšu policijas pārvaldes pārstāvjiem, tajā skaitā 736 tematiskās pārbaudes veiktas kopā ar Valsts darba inspekcijas, 298 – ar Ekonomikas policijas, 254 – ar VID Finanšu policijas pārvaldes, 103 – ar Ceļu policijas, 115 – ar Valsts policijas, 101 – ar Pašvaldības policijas, 74 – ar Valsts robežsardzes, 40 – ar Pārtikas un veterinārā dienesta, 37 – ar Valsts būvinspekcijas pārstāvjiem u.c.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra