Pērn Baltic International Bank peļņa sasniegusi 353 tūkstošus eiro, liecina bankas pārskats.

Iepriekšējā gadā bankas peļņa bija vien 29 tūkstoši eiro.

Kopējie klientu līdzekļi bankā, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2013. gadā, palielinājās par 40,9% un 2014. gada beigās sniedza 683,06 miljonus eiro.

Baltic International Bank, kuras pamatdarbība ir privāto un biznesa klientu individuālā apkalpošana un kapitāla pārvaldīšana, aktīvi pērnā gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2013. gadā, pieauga par 58,3% un veidoja 533,03 miljonus eiro. Savukārt noguldījumu apjoms pieauga par 62,8% jeb 172,96 miljoniem eiro un 2014. gada beigās bija 448,25 miljoni eiro. Bankas kredītportfelis 2014. gada 31. decembrī veidoja 99,62 miljonus eiro, kas nepārsniedz 20% no bankas kopējā aktīvu apjoma.

BIB pamatdarbības ienākumi 2014.gada 4.ceturksnī pieauga par 9,3%, veidojot 14,69 miljonus eiro. Pateicoties klientu pieaugošajai aktivitātei brokeru un trasta pakalpojumu, karšu produktu, kā arī norēķinu un kases pakalpojumu izmantošanā, tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par 13,05%. Savukārt pārmaiņas valūtas tirgū BIB ļāva palielināt ienākumus no valūtas darījumiem, Bankas peļņai, pēc neauditētiem datiem, sasniedzot 353 tūkstošus eiro.

Ievērojamais piesaistīto resursu apjoms ļāva bankai diversificēt aktīvus un veikt būtiskus ieguldījumus augstās kategorijas vērtspapīros. Tā rezultātā ir būtiski uzlabota vērtspapīru portfeļa struktūra un kvalitāte. Šobrīd investīciju līmeņa suverēnās obligācijas, daudzpusējo attīstības banku (MDB) obligācijas un valsts obligācijas (government bonds) veido 86,90% no kopējā portfeļa. Savukārt vērtspapīru portfeļa apjoms 2014. gada 31. decembrī bija 96,57 miljoni eiro, kas veido 18,11% no kopējiem aktīviem.

BIB bilances rādītāju izaugsmi veicinājusi arī jaunu subordinēto noguldījumu piesaiste. Atbilstoši 2014. gada 4. ceturkšņa rezultātiem subordinēto noguldījumu apjoms gada izteiksmē ir pieaudzis par 50,44%, sasniedzot 16,7 miljonus eiro.

Šobrīd bankas aktīvu un saistību struktūra pilnībā atbilst jaunajām normatīvu izpildes prasībām. 31. decembrī likviditātes seguma rādītājs veidoja 253,1%, bet kopējais kapitāla rādītājs atbilda gan normatīvajam līmenim, gan minimālajam individuālajam līmenim, un veidoja 14,43%, savukārt sviras rādītājs (leverage ratio) veidoja 5,3%.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra