Andris.Vilks@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas UnibankaBaltijas valstu galvenie makroekonomiskie rādītāji

Latvija Lietuva Igaunija Baltija Periods
LV LT EE
Iedzīvotāji (milj.) 2.33 3.46 1.35 7.13 2003
IKP pieaugums (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 6.1 9.1* 5.8 LV,EE 2002 LT 2003 I-III
IKP faktiskajās cenā (milj. EUR) 8510 14 650 6810 29 970 2002
Inflācija (gada, %) 2.5 -1 1.3 IV
Valsts konsolidētā kopbudžeta fiskālais deficīts (% pret IKP) -2.5 -1.2 1.1 2002
Maksājumu bilances tekošā konta saldo (milj. EUR) -660 -700 -850 -2210 2002
Maksājumu bilances tekošā konta saldo ( % pret IKP) -7.8 -4.8 -12.5 2002
Perioda laikā saņemtās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. EUR) 400 730 200 1330 2002
Uzkrātās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. EUR) 2650 3820 4030 10 500 2002
Uzkrāās tiešās ārvalstu investīcijas uz 1 iedzāvotāju (EUR) 1140 1100 2990 2002
Eksports (milj. EUR) 590 1500 890 2980 III
Eksports ( % pret IKP) 27.1 40 53.4 2002
Imports (milj. EUR) 1010 1880 1320 4210 III
Ārējās tirdzniecības bilance (milj. EUR) -420 -380 -430 -1230 III
Ārējās tirdzniecības bilance (% pret IKP) -20.9 -15.7 -21.2 2002
Rūpniecības pieaugums (%) 7.9 19.5 10.8 LV I-II, LT,EE I-III
Mazumtirdzniecības apgrozījums (%) 13 8.1 9 I-III
Komercbanku aktīvi (milj. EUR) 7300 4970 5410 17 680 IV
Vidēji svērtās gada likmes ilgtermiņa noguldījumiem nacionālajās valūtās (%) 4.9 3.9 3.5 IV
Vidēji svērtās gada likmes ilgtermiņa kredītiem nacionālajās valūtās (%) 7.9 6.1 5.9 IV
Vidējā bruto darba alga (EUR) 280 330 400 I-III
Oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis (%) 8.8 10.8 5.8 IV
Darba meklētāju īpatsvars (%) 12 13.8 10.6 I-III
Standard & Poor’s kredītreitings BBB+ BBB+ A- LV 2002, EE, LT 2003


* provizoriskie dati. Izmantoti Baltijas valstu Centrālo banku, Centrālo statistikas pārvalžu, ministriju, Vilniaus Bankas, Eesti Uhispank dati.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra