Bankas Citadele valstij piederošo akciju pārdošanas darījums tuvojas noslēgumam un tā pabeigšanai nepieciešama banku uzraudzības iestāžu piekrišana līdzdalības iegūšanai, informē Privatizācijas aģentūra (PA).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi savu lēmuma priekšlikumu un iesniegusi to Eiropas Centrālai bankai (ECB), kas pieņems lēmumu tuvākajā laikā par līdzdalības iegūšanu bankā. Ņemot vērā, ka bankai Citadele ir meitasuzņēmumi Lietuvā un Šveicē, tad nepieciešama arī šo valstu regulatoru piekrišana. Šobrīd banku uzraudzības iestādes turpina izskatīt dokumentus.

PA par bankas Citadele investoru piesaistes procesa virzību ir iesniegusi kārtējo ziņojumu Eiropas Komisijai, kurā sniegts izklāsts par paveikto, kā arī norādīts, ka darījuma pabeigšanas datums ir atkarīgs no banku uzraudzības iestāžu lēmumu pieņemšanas laika, kas notiek neatkarīgi no PA. Līdz ar to Eiropas Komisija (EK) ir informēta, ka darījums tiks pabeigts pēc sākotnēji noteiktā termiņa tuvākajā laikā. PA sagaida, ka EK ar izpratni attieksies pret darījuma gala termiņa nobīdi.

Saskaņā ar noslēgtā bankas Citadele akciju pārdošanas līguma nosacījumiem pēc bankas 2014. gada darbības rezultātu izvērtējuma nepieciešams auditoru atzinums, vai ir piemērojams cenas korekcijas mehānisms. Šobrīd neatkarīgs auditors pabeidz darbu un iesniegs ziņojumu darījuma pusēm.

Paralēli ir noslēdzies bankas investoru, PA, bankas Citadele, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB), Finanšu ministrijas un Valsts kases darbs pie darījuma pabeigšanas dokumentu paketes sagatavošanas.

Pagājušā gada novembrī PA noslēdza līgumu par 75% bankas Citadele akciju pārdošanu starptautiskiem investoriem, tostarp Ripplewood. ERAB savā īpašumā saglabās 25% kapitāldaļu. Atbilstoši valdības lēmumam no bankas Citadele akciju pārdošanas iegūtos līdzekļus PA izmantos valsts garantēto saistību pret ERAB dzēšanai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra