Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju kā arī Latvijas banku un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju turpina strādāt pie valstij piederošo banku Citadele un Parex pārdošanas stratēģijas.

Stratēģija valdībā varētu tikt apstiprināta pēc tam, kad tiks pieņemts 2011. gada valsts budžets. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis norādīja, ka laiks pēc budžeta pieņemšanas varētu būt piemērotāks banku investoru meklēšanai, jo būs novērstas bažas par valsts makroekonomisko stabilitāti un varētu tikt paaugstināts Latvijas kredītreitings.

Pagaidām tiks saglabāts pašreizējais banku pārvaldības modelis. Taču valdība slēgtā sēdē atbalstījusi banku turētāja – Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla palielināšanu par 5 miljoniem latu. Tas nepieciešams, lai PA varētu pilnvērtīgi pārvaldīt banku aktīvus.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars skaidro, ka tas nepieciešams saistībā ar PA darbu banku aktīvu pārvaldīšanā.
Līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai tiks ņemto no Privatizācijas fonda.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra