2010. gada pirmajos astoņos mēnešos ar peļņu strādāja septiņas Latvijas bankas un divas ārvalstu banku filiāles, kopā nopelnot 7,1 miljonu latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi augusta beigās sasniedza 299,2 miljonus latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija.

Banku sektora zaudējumi šogad pirmajos astoņos mēnešos bijuši par 34,3% mazāki nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad zaudējumi sasniedza 455,4 miljonus latu. FKTK prognozē, ka kopējie banku sektora zaudējumi šogad kopumā varētu būt ap 500 miljoniem latu, kas būtu aptuveni par trešdaļu mazāki nekā 2009. gadā, kad tie sasniedza 773,4 miljonus latu.

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem augusta beigās sasniedza 96 miljonus latu.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji augustā ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti, t.i. likviditātes rādītājs augusta beigās sasniedza 65,5%, savukārt banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs palielinājās, un augusta beigās bija 15% (jūlija beigās attiecīgi – 65,4% un 13,8%). Kopš 2010. gada sākuma kapitālu palielinājušas desmit bankas kopumā par 253,3 miljoniem latu, un augusta beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1,85 miljardu latu. 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu.

Augusta beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10,4 miljardus latu jeb par 2.6% vairāk nekā jūlija beigās, t.sk. palielinājās gan piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums – par 1,4% jeb 89 miljoniem latu, gan piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikums – par 4,4% jeb 173 miljoniem latu.

Augusta beigās bez maksājumu kavējuma bija 72,1% no banku izsniegtajiem kredītiem (jūlija beigās – 71,5%). Augustā, jau otro mēnesi pēc kārtas turpināja sarukt kredītu ar maksājumu kavējumiem atlikums, t.i. par 1,9% (jūlijā – par 1,3%), t.sk. par 0,2% saruka arī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas apmērs, un to īpatsvars banku sektora kredītportfelī augusta beigās sasniedza 19,3% (jūlija beigās – 19,4%). Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (27%) un rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (24,6%).

Banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums mēneša laikā būtiski nav mainījies un augusta beigās joprojām bija 1,7 miljardi latu jeb 11,4% no banku kopējā kredītportfeļa (jūlija beigās – 11,4%).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra