Latvijas bankas šogad pirmajā pusgadā kopumā cietušas 249,5 miljonu latu zaudējumus, kas ir par 28% mazāki nekā pērn šajā laikā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati liecina, ka tostarp ar peļņu 6,2 miljonu latu apjomā šāgada sešos mēnešos strādājušas astoņas bankas un viena ārvalstu filiāle, kuru tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos ir 14,3%. Savukārt kopējā banku gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem jūnija beigās sasniedza 70 miljonus latu.

 

Banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem pieauguma temps ir samazinājies no 44% vidēji ik ceturksni 2009. gadā līdz 6,9% 2010. gada 2. ceturksnī un izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem kopējais apmērs banku sektorā jūnija beigās sasniedza 1,7 miljardus latu jeb 11,2% no banku kopējā kredītportfeļa. Vēl šogad marta beigās tie bija 10,3%.

 

FKTK dati liecina, ka Latvijas banku darbības rādītāji otrajā ceturksnī bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti, proti, banku sektora likviditātes rādītājs jūnija beigās sasniedza 64,5%, bet kapitāla pietiekamības rādītājs bija 14,2% (marta beigās attiecīgi – 62,8% un 14,2%). Turklāt CEBS stresa testā izmantotais 1. līmeņa kapitāla rādītājs (pašu kapitālā iekļaujot tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu) jūnija beigās bija 11,2% pie regulatorā minimuma 4%.

 

2010. gada pirmā pusgada laikā kapitālu palielinājušas deviņas bankas kopumā par 150,3 miljoniem latu un jūnija beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1,75 miljardu latu (tai skaitā 2009. gada laikā kapitālu palielināja 13 Latvijas bankas kopumā par 998,2 miljoniem latu).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra