V/as Latvijas Hipotēku un zemes banka (Hipotēku banka) nepiekrīt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumam saistībā ar bankas hipotekāro aizdevumu līgumu nosacījumiem un nolēmusi to pārsūdzēt.

Banka uzskata, ka PTAC lēmums pieņemts, balstoties uz laiku atpakaļ noslēgtu līgumu ar konkrētu klientu. Virkne no PTAC pārmetumiem esot zaudējuši savu aktualitāti. Kopš tā laika Hipotēku bankas aizdevuma līgumu redakcijas esot vairākkārtīgi mainītas.

Banka privātpersonu kreditēšanā neesot izmantojusi tipveida aizdevumu līgumus, katram klientam līguma nosacījumi tikuši skatīti individuāli. Līdz ar to banka uzskata, ka atsevišķu klientu līgumu nosacījumus nevar attiecināt uz visiem iepriekšējos gados slēgtajiem hipotekāro aizdevumu līgumiem.

Kopš pagājušā gada nogales banka vairs neizsniedz patēriņa un hipotekāros aizdevumus fiziskām personām. Līdz ar to bankai arī šobrīd neesot tipveida hipotekāro aizdevuma līgumu.

Jāatgādina, ka izvērtējot līgumu noteikumus, PTAC konstatējis būtiskus patērētāju tiesības ierobežojošus noteikumus, kurus turpmāk Hipotēku bankai būs aizliegts piemērot. Vienlaikus bankai būs jāgroza patērētājiem piedāvātie hipotekārie kredītu līgumu projekti.

PTAC Hipotēku bankai ir uzdevis pārtraukt pildīt ar patērētājiem noslēgtajos līgumos vairāk nekā desmit netaisnīgus līguma noteikumus.

Piemēram, hipotekāro kredītu līgumu noteikumus, kas paredzēja bankas tiesības bez pamatota iemesla vienpusēji atkāpties no līguma, tiesības pieprasīt papildu ķīlu, ja reģistrētā ķīla nav pietiekoša saistību pilnīgas izpildes nodrošināšanai, patērētāja atteikšanos no brīdinājuma saņemšanas, ja banka vēršas tiesā par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, tiesības neizsniegt vai pārtraukt aizdevuma izsniegšanu atsevišķos līgumā norādītajos gadījumos un citus noteikumus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra