Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu atļaut Parex bankai palielināt kredīta limitus esošajiem klientiem – juridiskām personām, informēja FKTK.

Bankai atļauts palielināt juridisko personu kopējo kredīta ekspozīciju, kas ietver kredītus, garantijas un akreditīvus. Palielināt kredītu gan varēs tikai noteiktiem bankas klientiem, ievērojot vairākus nosacījumus.

Kredītu varēs izniegt, ja juridiskā persona ir bankas klients ne mazāk kā piecus gadus, izmanto vismaz piecus bankas pakalpojumu veidus, tai skaitā, kredītu vai garantiju vai akreditīvu, klienta saistības nav tikušas restrukturizētas pēdējo piecu gadu laikā un klientam nav bijuši regulāri maksājumu saistību izpildes kavējumi, un klients nav pieļāvis kredītlīguma vai cita ar kreditēšanu saistīta līguma būtiskus pārkāpumus.

Tāpat kredītus atļauts izsniegt, ja klienta vai klienta savstarpēji saistītu klientu grupas zaudēšana var ietekmēt bankas bruto ieņēmumus ne mazāk kā 30 tūkstošu latu apmērā gadā, klienta līdzekļu apgrozījuma bankā atvērtajos kontos mēneša vidējā atlikuma summa saistību palielinājuma izsniegšanas brīdī ir ne mazāka kā viens miljons latu un tiek uzturēta šādā līmenī vismaz pusgadu, vai klients savu naudas līdzekļu apgrozījumam un naudas līdzekļu glabāšanai izmanto bankā atvērtos kontus ne mazāk kā 70% apmērā no klienta finanšu pārskatu apgrozījuma, kas ir ne mazāks kā 1,5 miljoni latu gadā.

Tāpat kredīta limitu var palielināt, ja esošās grupas ekspozīcijas (kredīti, garantijas, akreditīvi) kopējais palielinājuma apmērs nepārsniedz 20% no klienta un klienta savstarpēji saistītu klientu grupas kopējās esošās grupas ekspozīcijas bankā, pie nosacījuma, ka finansējuma nepieciešamība ir pamatota un ka klienta naudas plūsma ir pietiekama palielinātās saistību ekspozīcijas apkalpošanai.

Saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem klientiem izsniegtais kopējais kredītlīdzekļu limits nedrīkst pārsniegt desmit miljonus latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra