Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzdevis Baltic International Bank pārtraukt vairākus kredīta līguma punktus, liecina PTAC paziņojums.

2006. gadā banka ar klienti noslēgusi kredīta un hipotēkas līgumus. Pēc tam vairākas reizes abu pušu starpā tika noslēgtas papildus vienošanās, piemēram, 2007. gada augustā – vienošanās par procentu likmes paaugstināšanu no 6% līdz 7%.

2009. gada augustā banka klientei nosūtījusi vēstuli, ka sakarā ar Rigibor likmes maiņu, procentu likme tiek palielināta no 7% līdz 18% gadā. Vienlaikus banka norādījusi, ja kliente veiks kredīta valūtas maiņu no latiem uz eiro, tad procentu likme tiks noteikta 8% gadā.

Septembrī kliente iesniegusi bankai pieprasījumu no kredīta un hipotēku līguma izslēgt vairākus punktus. Tāpat kliente nebija apmierināta ar likmes palielināšanu. Banka piekritusi izslēgt tikai pāris prasītos punktus, tādēļ kliente vērsās PTAC.

PTAC, izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, uzdevis bankai pārtraukt pildīt ar patērētājiem noslēgtajos līgumos noteikumus, kurus banka un klients nav savstarpēji apsprieduši, piemēram, par gadījumiem, kad procentu likme tiek paaugstināta bez pamatota iemesla.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra