Bauskas pilsētas un rajona organizācijas sociālajā jomā īsteno astoņus Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētus projektus, no Eiropas fondiem un valsts budžeta piesaistot apmēram 300 tūkstošus latu, liecina Labklājības ministrijas (LM) rīcībā esošā informācija.

Šo projektu ietvaros dažāda veida atbalsts un pakalpojumi pieejami gandrīz 1200 cilvēkiem.

Aktīvākais projektu rakstītājs ir Bauskas pilsētas dome, kas ieguvusi tiesības īstenot trīs projektus. Lielākais no tiem ir rehabilitācijas centra izveide Bauskā, kura infrastruktūrā no Eiropas reģionālās attīstības fonda ieguldīti gandrīz 100 tūkstoši latu. Projekts noslēdzies jau vasarā, un ik dienu šeit uzturas 25 - 30 cilvēki - gan apmeklējot dažādas nodarbības, gan trenažieru zāli. Centrs ir atvērts cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām, pensionāriem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un citiem, kam nepieciešami tā pakalpojumi. Kamēr par klientiem rūpējas rehabilitācijas centra darbinieki, viņu tuvinieki var veltīt vairāk laika darbam, mācībām un paši sev.Tāpat pašvaldība īsteno apjomīgu pozitīvo resursu programmu, palīdzot pilnveidot sevi un atrast sevi 200 cilvēkiem, kuri ir bez darba un zaudējuši ticību saviem spēkiem. Savukārt šogad Bauskas dome uzsākusi jaunu projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai, iesaistot tajā 20 topošos komersantus.

Projekti notiek arī vairākos novados un pagastos. Gailīšu pagastā SIA Ints & Co izveidojusi subsidētās darbavietas, piedāvājot darbu dārzniecībā sešiem cilvēkiem. Īslīces pagasta padome šogad īsteno motivācijas programmu dzīves stila maiņai 112 cilvēkiem. Savukārt Iecavas sieviešu klubs "Liepas" janvārī uzsāka projektu 30 cilvēkiem uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai.

Eiropas Sociālais fonds rajonā līdzfinansē arī divus pētījumus. Viens no tiem - par Iecavas novada sociāla atstumto grupu iespējām darba tirgū, ko veic Iecavas novada dome. Savukārt Bauskas rajona padomes pētījums meklēs iespējas, kā palīdzēt atgriezties darba tirgū vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Baušķenieki iesaistās arī citos ES projektos, kurus rīko organizācijas no Rīgas un citiem rajoniem. Tā 6 sociālās palīdzības organizatori un Bauskas un rajona Psiholoģijas augstskolā Rīgā iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību savā specialitātē. Mācības patlaban rit otrajā kursā.

Bauskā, līdzīgi kā vairākās citās Latvijas pilsētās, darbojas arī vecāku atbalsta grupa tiem vecākiem, kas aprūpē bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Šo motivācijas programmu īsteno Velku biedrība.

Savukārt Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība martā vairākos rajonos plāno uzsākt projektu pirmspensijas vecuma cilvēku integrācijai darba tirgū, iesaistot tajā cilvēkus arī no Skaistkalnes un Bārbeles pagasta.

Tāpat Nodarbinātības valsta aģentūra Bauskas pilsētas un rajona bezdarbniekiem piedāvā dažādus pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai pārkvalifikācijai un kvalifikācijas celšanai. Arī šīs aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienība.

Minētie projekti apstiprināti LM administrētājās ES fondu programmās 2004. - 2006. gada pieejamā finansējuma ietvaros. 75 - 80 % no projektu izmaksām sedz ES, pārējo daļu veido nacionālais finansējums - valsts vai atsevišķos gadījumos pašas organizācijas nauda.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra