Š.g. 4.decembrī Rīgas Fondu biržā notiks komercbankas "Nord/LB Latvija" obligāciju sākotnējā izvietošana - izsole. Sākotnējā izsolē tiks pārdotas 5000 uzrādītāja obligācijas 5 miljonu latu apmērā. Katras “Nord/LB Latvija” obligācijas nominālvērtība ir 1000 latu. Minēto obligāciju dzēšanas termiņš ir 2006.gada 4.decembris un procentu ienākumu gada likme – 6 mēnešu RIGIBOR + 0,40%. Procentu ienākuma likme pirmajam procentu ienākuma periodam (no 2003. gada 4. decembra līdz 2004. gada 4. jūnijam) tiks noteikta 2003. gada 1.decembrī. “Nord/LB Latvija” obligācijas tiks pārdotas konkurējošā daudzcenu izsolē ar pagarinājumu. Bankas obligāciju izsolē var piedalīties jebkurš ieguldītājs, iesniedzot vērtspapīru pirkšanas pieteikumus bankās vai brokeru sabiedrībās, kas ir saņēmušas licences starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā un vērtspapīru kontu turēšanā. Pirkšanas uzdevumi 2003.gada 4.decembra izsolei no biržas biedriem tiks pieņemti laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Pagarinājums no plkst.12.00. Norēķini par izsolē iegādātājām obligācijām tiks veikti 2003.gada 9.decembrī. Daiga Auziņa-Melalksne, Rīgas Fondu biržas attīstības un pakalpojumu departamenta vadītāja: “Nord/LB Latvija publisko obligāciju emisija ir kārtējais apliecinājums tam, ka Latvijā parāda vērtspapīru tirgum joprojām ir labas attīstības perspektīvas. Un jācer, ka ne tikai finanšu sektora uzņēmumi, bet arī citi Latvijas uzņēmumi aktīvāk izmantos korporatīvās obligācijas ierasto kredītu vietā, tādejādi iegūstot salīdzinoši lētus resursus savai attīstībai.”. “Nord/LB Latvija” akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržas Oficiālajā sarakstā un ir iekļautas RICI un DJRSE indeksā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra