Brīvības pieminekļa apdrošināšana ir apdrošināšanas sabiedrības (AS) BTA iniciatīva, tādējādi atzīmējot AS BTA kā vietējā uzņēmuma desmitgades jubileju ar patriotisku un valstiski nozīmīgu soli. Sadarbībā ar Rīgas domi un Brīvības pieminekļa un brāļu kapu pārvaldi tika izzināts pieminekļa stāvoklis un vajadzības, lai izveidotu valstiskai vērtībai piemērotu apdrošināšanas polisi. Simbola vērtību ir grūti izteikt naudā, tāpēc arī apdrošināšanas summa tika noteikta simboliska un pabeigta — viens miljons latu. Apdrošināšanas objekts ir viss Brīvības piemineklis, proti, gan tā konstruktīvie elementi, iekšējā un ārējā apdare, gan iekšējās inženiertehniskās komunikācijas, gan pieminekļa skulptūras un citi mākslinieciskie veidoli. Brīvības piemineklis un tā elementi ir apdrošināti tiem atrodoties savā tradicionālajā vietā — Brīvības ielas un Raiņa bulvāra krustojumā, Rīgā. Apdrošinātie riski — uguns risks (ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens, pilotējamu lidaparātu un to daļu uzkrišana īpašumam), dūmu (degošu māju, automašīnu un citu degošu objektu izraisīta apkvēpšana), vētras (vēja ātruma, kas pārsniedz 17m/s iedarbība, kā arī vētras nestu priekšmetu radīti bojājumi), krusas, plūdu un mehānisko transporta līdzekļu iedarbība (uzbraukšana piemineklim), šķidruma noplūde no bojātiem cauruļvadiem (tostarp maģistrālo tīklu avārijas un tā rezultātā radušos izskalojumu iedarbība uz pieminekli), zemes noslīdējums, iegruvums (tostarp satiksmes izraisīto vibrāciju rezultātā), īpašuma ļaunprātīga bojāšana (huligānisms, pieminekļa apsmērēšana, apkrāsošana, virsmas bojāšana, sprāgstvielu iedarbība). Apdrošināšanas līgumā netiek noteikta franšīze (pašrisks) – notiekot apdrošināšanas gadījumam, segs zaudējumu pilnā apmērā jebkurā gadījumā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra