Latvijas Būvnieku asociācija prasīs mainīt Ministru kabineta noteikumus par ikgadējo valsts nodevu būvniekiem, informē asociācijā.

Latvijas Būvnieku asociācija uzskata, ka valsts nodevas aprēķins būvniecības pakalpojumu sniedzējiem par ikgadējas informācijas atjaunošanu Latvijas Būvkomersantu reģistrā nav taisnīgs un neveicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanu būvniecības nozarē. Nodevas apjoms šobrīd svārstās no 100 līdz 5000 eiro atkarībā no būvkomersanta pašu spēkiem veikto būvniecības pakalpojumu apjoma. Daudzām lielajām būvkompānijām ir miljonos eiro mērāms apgrozījums, bet tajā skaitā pašu spēkiem veikto būvniecības pakalpojumu apjoms ir ļoti mazs, jo darbus šo kompāniju vietā veic apakšuzņēmēji. Rezultātā lielie maksā salīdzinoši ļoti mazu nodevu, un viss smagums gulstas uz nelielo būvuzņēmēju pleciem. Ilgtermiņā tas būtiski samazina būvnieku konkurētspēju un motivāciju uzturēt kvalificētu darbaspēku, uzskata būvnieki.

Latvijas Būvniecības padomes darba grupa iesaka aprēķinu veikt citādi, ņemot vērā tādus kritērijus, kā būvkompānijas kopējais apgrozījums, pašu spēkiem veikto būvpakalpojumu apjoms un pastāvīgi nodarbināto darbinieku skaits. Nodevas aprēķinam ir jābūt taisnīgam, vienlīdzīgam pret mazajiem un vidējiem būvniekiem, motivējošam nesamazināt darba vietas.

Latvijas Būvniecības padomes darba grupas vadītājs Normunds Grinbergs uzskata, ka MK noteikumi ir pieņemti nepārdomāti, neveicot situācijas analīzi nozarē.:«Pētījumi rāda, ka ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecībā pieaug. Valsts ieņēmumu dienests būvniekus soda par ikvienu, arī neļaunprātīgu, kļūmi. Eiropas Savienības finansēto projektu periods ir beidzies. Jauni projekti būvniekiem tiks piedāvāti tikai nākamajā gadā. Būvnieki samazina pastāvīgi strādājošo darbavietu skaitu. Konkurence ir asa. Ja agrāk vienā konkursā piedalījās piecas, sešas būvfirmas, tagad piedalās pat vairāk nekā divdesmit. Joprojām būvniecības iepirkumos dominē zemākā cena! Lai uzvarētu, būvnieki ir spiesti dempingot. Ņemot vērā šo situāciju, pieņemtā nevienlīdzīgā nodeva, kas būtu jāizlieto būvniecības nozari attīstošiem un situāciju uzlabojošiem pasākumiem, to tieši pretēji – destabilizē un vieš būvniekos pesimismu un netaisnīguma sajūtu».

Paredzēts, ka ieņēmumi no nodevas tiks izmantoti arī Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un tā darbības nodrošināšanai. Latvijas Būvnieku asociācija atbalsta šī biroja izveidi, bet pieprasa lietderīgu nodevās iekasēto līdzekļu izlietojumu un periodisku konkrētu atskaišu publiskošanu par to.

Latvijas Būvnieku asociācija lūgs Ekonomiskas ministrijai mainīt nodevas aprēķinu un ieviest grozījumus MK noteikumos nākamgad, ko atbalsta arī Latvijas Būvniecības padome.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra