Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari par pieteikšanos Eiropas Savienības fondu finansējumam, lai īstenotu projektus par funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidi un sistēmas ieviešanu.

Ar Eiropas Savienības fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) – atbalstu tiks izveidota un ieviesta funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēma un attīstīta apmaiņas fonda infrastruktūra personām ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem.

Paredzēts, ka atbalstu projektu ietvaros saņems nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji - cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā ar invaliditāti un ar prognozējamu invaliditāti, kā arī bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību.

CFLA ir nosūtījusi uzaicinājumu Ceļu satiksmes drošības direkcijai sagatavot un iesniegt ERAF līdzfinansēta projekta pieteikumu elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras objektu tīkla izveidošanai.

Ar ERAF atbalstu paredzēts attīstīt ETL tīklu nacionālā līmenī, nodrošinot šādu transporta līdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā un tādējādi novēršot to braukšanas attāluma ierobežojumu.

Pavisam plānots uzstādīt 235 ETL uzlādes stacijas, kā arī veicināt reģistrēto šādu transporta līdzekļu skaita pieaugumu, līdz projekta īstenošanas beigām, 2023. gada 31. decembrim, sasniedzot vismaz 747.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra