Citadeles grupa ir sasniegusi lielāko peļņu savas līdzšinējās darbības laikā, pērno noslēdzot ar 32,4 miljonu eiro revidēto peļņu, kas ir par 138% vairāk nekā 2013. gadā, informē bankas pārstāvji.

Savukārt banka gadu noslēgusi ar revidēto peļņu 29,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 91% vairāk nekā 2013. gadā.

«2014. gadā Citadele ir sasniegusi labākos rezultātus kopš savas darbības uzsākšanas. Četru gadu laikā Citadele no kompānijas, kas 2010. gadā darbību sāka ar zaudējumiem, ir kļuvusi par vienu no pelnošākajām bankām Latvijā, vienu no aktīvākajiem Latvijas tautsaimniecības kreditētājiem, stabilu darba devēju un nodokļu maksātāju,» saka bankas Citadele padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks.

Viņš uzsver, ka Latvijas valsts no ieguldījuma Citadeles izveidošanā ir ieguvusi 758 miljonus eiro tautsaimniecības kreditēšanā, vairāk nekā 69 miljonus eiro bankas samaksāto nodokļu veidā. Citadele ir atmaksājusi valstij visu likviditātes atbalstu 203,66 miljonu eiro apmērā, procentu maksājumos par valsts atbalstu samaksājot vēl 46,32 miljonus eiro.


«2014. gadā esam turpinājuši mērķtiecīgu Citadeles grupas attīstību gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, gan arī Šveicē. Citadeles grupas darbības auditētie rezultāti liecina, ka gan banka, gan Citadeles grupa 2014. gadā turpinājusi spēcīgu izaugsmi visos galvenajos biznesa segmentos – privātpersonu apkalpošanā, uzņēmumu apkalpošanā un privātā kapitāla pārvaldībā,» saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

Viņš informē, ka pērn palielinājies Citadeles izsniegto kredītlīdzekļu apjoms uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tāpat pērn Citadelē ir palielinājies klientu noguldījumu apjoms, izsniegto maksājumu karšu skaits un arī klientu aktivitāte ir pieaugusi. Vienlaikus Citadeles grupa spējusi uzlabot gan kredītportfeļa, gan pakalpojumu kvalitāti. Tā rezultātā ir palielinājušies procentu ienākumi.

Pērn Latvijā Citadeles izsniegto maksājumu karšu skaits palielinājās par 3% un pirkumu apjoms ar maksājumu kartēm palielinājās no 40% līdz 42%. To veicināja arī Latvijas pievieno šanās eirozonai.

«Neraugoties uz to, ka kopējais banku sektora kredītportfelis 2014. gadā ir samazinājies, Citadele ir viena no tām bankām, kas savu kredītportfeli ir spējusi palielināt,» saka Guntis Beļavskis. 2014. gadā Citadeles grupas izsniegto kredītu apjoms uzņēmumiem un privātpersonām palielinājās par 2% līdz 1,08 miljardiem eiro (bankas – par 2% līdz 941,3 miljoniem eiro).

Būtiski palielinājās arī grupas klientu noguldījumu apjoms – par 12%, sasniedzot 2,52 miljardus eiro (bankas – par 5% līdz 1,95 miljardiem eiro).

Peļņai sasniedzot vēl nebijušu apmēru, nozīmīgi uzlabojās Citadeles grupas vidējā pašu kapitāla atdeve – no 9,8% 2013. gadā līdz 20,2% pērn (bankas – no 11,1% līdz 18,5%).

2014. gada 31. decembrī Citadeles grupas kopējie aktīvi bija 2,85 miljardi eiro, kas ir par 12% vairāk, salīdzinot ar 2013. gadu (bankas – palielinājās par 9% līdz 2,33 miljardi eiro).


Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asoci ācijas apkopotajiem datiem par 2014. gadu banka Citadele ir 3. lielākā banka Latvijā pēc aktīvo klientu skaita (272,9 tūkstoši). Tāpat Citadele ieņem 3. vietu arī pēc maksājumu karšu skaita. Citadele ir 5. lielākā pēc piesaistīto noguldījumu apjoma un 6. lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apjoma. Citadelei ir arī 3. plašākais bankomātu tīkls Latvijā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra