Privāto pensiju fondu aktīvo plānu viena gada vidējais ienesīgums šā gada 2. ceturkšņa beigās sasniedza 8,32% gadā, savukārt sabalansēto plānu, kuros fiksētā ienākuma ieguldījumi sasniedz 82% no kopējiem aktīviem, ienesīgums bija 4,31% gadā, liecina jaunākais Latvijas Komercbanku asociācijas pensiju fondu apskats.

Vidējais ienesīgums no gada sākuma privātajos pensiju fondos ir 3,47% - augstāks aktīvajiem plāniem (5,44%), nedaudz zemāks sabalansētajiem (2,57%). Piecu gadu termiņā ienesīgums līdzsvarojas, vidēji sasniedzot 4,75% gadā.

2015. gada 1. pusgadā privāto pensiju fondu uzkrātā pensiju kapitāla vērtība palielinājās par 25,1 miljonu eiro jeb 9%, un sasniedza 305,8 miljonus eiro, kas veido 14% no pensiju 2. līmeņa aktīvu apjoma. Uzkrātā pensiju kapitāla pieaugumu 2015. gada 1. pusgadā veidoja rekordaugstas iemaksas pensiju plānos 31,7 miljonu eiro apmērā, izmaksātais kapitāls 11,9 miljonu eiro apmērā un investīciju rezultāts 4,8 miljonu eiro apmērā.

Kopumā pensiju 3. līmenī savus uzkrājumus veido 244 428 dalībnieki, 77% no tiem ir individuālie dalībnieki, bet par 23% iemaksas veic darba devēji. Joprojām tieši privātpersonas aizvien aktīvāk uzņemas atbildību par saviem ilgtermiņa uzkrājumiem, savukārt darba devēju līdzdalība privāto pensiju uzkrājumu veidošanā diemžēl turpina samazināties - uzņēmumu skaits privātajos pensiju fondos ir samazinājies par 5 uzņēmumiem, un to kopējais skaits ir 934.

2015. gada 1. pusgadā dalībnieku individuālās iemaksas veido 26,9 miljonus eiro (+12,4 miljoni pret 2014. gada attiecīgo periodu), darba devēju iemaksas 4,8 miljonus eiro (+1 miljons pret 2014. gada attiecīgo periodu). Vidējais 3.līmeņa pensiju fondu dalībnieku vecums ir 46 gadi, un pensiju pārvaldnieki uzsver, ka uzkrājumu veidošana vecumdienām ir maksimāli jāstimulē – gan izglītojot jauniešus, gan uzņēmējus par privātās pensijas nozīmi.

Pieaugot privāto pensiju fondu aktīviem un dalībnieku skaitam, palielinās arī izmaksātā privātā pensijas kapitāla apjoms, kas 2015. gada 1. pusgadā sasniedza jau 11,4 miljonus eiro, kas par 1,6 miljoniem eiro jeb 16% pārsniedz 2014. gada 1. pusgada apjomu. 97% no kopējā izmaksātās summas veido privātās pensijas kapitāls, kas izmaksāts dalībniekiem, kuru vecums pārsniedz 55 gadus. Nedaudz arī pieaugusi summa, kas izmaksāta dalībnieku mantiniekiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra