DNB grupas Latvijā tīrā peļņa 2014. gada beigās sasniegusi 20 miljonus eiro, tādējādi tā ir gandrīz divkāršojusies salīdzinājumā ar 2013. gadā sasniegto peļņas rādītāju, kas bija 10,6 miljoni eiro, informē bankas pārstāvji.

Paredzams, ka 2015. gadā gan Latvijas un globālās tautsaimniecības attīstības zemā tempa, gan ģeopolitiskās situācijas rezultātā Latvijas banku sektors un arī DNB banka saskarsies ar izaicinājumiem. Tomēr jāuzsver, ka DNB grupa Latvijā turpinās savu līdzšinējo stabilo attīstību, turpinot paaugstināt bankas efektivitāti un veicinot klientu apmierinātību ar DNB bankas sniegtajiem finanšu produktiem un pakalpojumiem, saka DNB bankas prezidents Atle Knai.

DNB grupas Latvijā operacionālie ienākumi 2014. gadā sasniedza 60,2 miljonus eiro. Neskatoties uz ienākumu pieaugumu vairākās bankas darbības pamatjomās, kopējo ienākumu apjomu negatīvi ietekmēja eiro ieviešana. Lai uzlabotu darbības rezultātus, viena no DNB bankas darbības prioritātēm 2014. gadā bija arī efektivitātes veicināšana. Īstenojot dažādus uz efektivitātes palielināšanu vērstus projektus, DNB grupas Latvijā kopējie izdevumi tika samazināti par 11% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, sasniedzot 40,2 miljonus eiro.

2014. gadā DNB banka turpināja īstenot sabalansētu kredītpolitiku un uzlabot kredītportfeļa kvalitāti, tādējādi pārskata gadā tika atgūti iepriekš izveidotie uzkrājumi 0,6 miljonu eiro apmērā, kas ir būtiski labāks rezultāts salīdzinājumā ar 2013. gadā papildus izveidotajiem uzkrājumiem 15,6 miljonu eiro apmērā.

2014. gadā veiksmīgu darbību turpināja arī finanšu pakalpojumus sniedzošie DNB bankas meitas uzņēmumi SIA DNB Līzings un IPAS DNB Asset Management.

DNB bankas klientu skaits, kuriem DNB ir pamatbanka, 2014. gada laikā palielinājās par 5,4 tūkstošiem privātpersonu. Norēķinu darījumu skaits 2014. gadā ir pieaudzis par 18%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra