Eiropas Komisija Eiropas Savienības (ES) vārdā šodien izmaksāja Ukrainai 600  miljonu eiro aizdevumu. Tas ir pirmais maksājums jaunajā makrofinanšu palīdzības programmā, kurai paredzēti pavisam 1,8 miljardi eiro, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Ar šo programmu Eiropas Savienība piešķir Ukrainai steidzami nepieciešamo finansējumu, tādējādi atbalstot valsts ekonomikas stabilizāciju. ES makrofinanšu palīdzība arī ļaus Ukrainas valdībai ieviest svarīgas reformas tādās sfērās kā valsts finanšu uzraudzība, pārvaldība un atklātība, enerģētikas sektors, sociālās drošības sistēma, uzņēmējdarbības vide un finanšu sektors. Atbalstot Ukrainas valdības iecerētās reformas šajās jomās, ES vēlas palīdzēt Ukrainai veikt priekšdarbus, lai valsts varētu atgriezties pie stabilas ekonomikas izaugsmes.

«Šodienas maksājums liecina par ES stingro apņemšanos palīdzēt Ukrainai šajos grūtajos laikos. ES priecājas ar šo maksājumu atbalstīt valdības iecerētos drosmīgos reformu plānus. Esmu pārliecināts, ka šo vērienīgo reformu ieviešana palīdzēs Ukrainai pilnībā izmantot savas iespējas panākt strauju un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, no kuras iegūs visi Ukrainas iedzīvotāji,» saka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga lietās Valdis Dombrovskis.

Makrofinanšu palīdzība ir daļa no ES plašākas sadarbības ar kaimiņvalstīm, kura iecerēta kā ES ārkārtas instruments krīzes situācijām, pieejams ES kaimiņvalstīm, kuras saskaras ar smagām maksājumu bilances problēmām. ES atbalsta Ukrainu arī ar labvēlīgākiem tirdzniecības nosacījumiem, humāno palīdzību, attīstības palīdzību un līdzekļiem reformu ieviešanai no ES budžeta.

Kopš krīzes sākuma 2014. gadā Ukraina pavisam ir saņēmusi ES aizdevumus 2,21 miljarda eiro apmērā: 610 miljoni eiro tika izmaksāti pirmās makrofinanšu palīdzības ietvaros, bet vēl miljards – otrajā programmā. Papildus šodienas maksājumam Ukraina varēs saņemt vēl 1,2 miljardus eiro esošās programmas ietvaros, ja valstij izdosies sekmīgi ieviest plānotās reformas.

Kad 2014. gada beigās, pasliktinoties makroekonomiskajai situācijai, Ukraina lūdza papildu finansējumu, Eiropas Komisija 2015. gada 8. Janvārīierosināja makrofinanšu palīdzības trešo kārtu 1,8 miljardu eiro apmērā, lai apmierinātu valsts vajadzības pēc ārējā finansējuma. Komisijas priekšlikumu 15. Aprīlī pieņēma ES Parlaments un padome. 2015. gada 22. maijā Rīgā Ukraina un ES trešās makrofinanšu palīdzības ietvaros parakstīja saprašanās memorandu un aizdevuma līgumu. Ukrainas parlaments abus dokumentus apstiprināja 2015. gada 18. jūnijā, un tie stājās spēkā 3. jūlijā. Eiropas Komisija 7. jūlijā pieņēma lēmumu sākt izmaksāt Ukrainai 600 miljonu eiro aizdevumu. Līdzekļus šodienas maksājumam Eiropas Komisija ieguva finanšu tirgos, 2015. gada 15. jūlijā izlaižot obligāciju 600 miljonu eiro apmērā.

Kopā ar iepriekšējām makrofinanšu palīdzības kārtām un papildu ES finansējumu (dotācijas valsts celtniecības līgumiem līdz 355 miljoniem eiro, jauni Eiropas Investīciju bankas aizdevumi līdz 3 miljardiem eiro 2014.–2016. gadam, Euratom aizdevums 300 miljonu eiro apmērā, ES SURE (Support to Re-launch the Economy) programma līdz 55 miljoniem eiro, DCFTA mehānisms maziem un vidējiem uzņēmumiem, humānā palīdzība u. c.) šī ir lielākā ES finanšu palīdzības pakete, kāda jebkad piešķirta valstij ārpus ES tik īsā laika periodā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra