Eiropas Komisija (EK) gatavo rīcības plānu taisnīgākām un izaugsmei labvēlīgākām nodokļu sistēmām Eiropā.

Komisija noturējusi ievirzošas debates par pasākumiem, kas uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanu darītu taisnīgāku, labvēlīgāku izaugsmei un labāk pārredzamu. Tāpat panākta vienošanās, ka ir vajadzīga jauna Eiropas Savienības (ES) pieeja uzņēmumu ienākuma nodoklim, lai sekmīgi cīnītos pret nodokļu ļaunprātīgu nemaksāšanu, nodrošinātu ilgtspējīgus ieņēmumus un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū, liecina EK paziņojums.
Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis (V) atzina, ka EK vēlas, lai uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana būtu taisnīga un labvēlīga izaugsmei.

Ikvienam uzņēmumam, vai tas liels vai mazs, ir jānomaksā sava tiesa nodokļa tur, kur tas gūst peļņu. Uzņēmumu ienākuma nodokļa iekasēšana ir dalībvalstu ziņā, taču ES ir jānosaka skaidrs un atjaunināts satvars taisnīgai un konkurētspējīgai uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanai, pauda Dombrovskis.

Savukārt komisijas loceklis Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietām, piebilda, ka līdzšinējā pieeja uzņēmumu ienākuma nodoklim lāgā neatbilst šāsdienas apstākļiem.

Reaģējot uz problēmām, ko rada digitalizācija un tautsaimniecības globalizācija, mēs izmantojam novecojušus rīkus un vienpusējus pasākumus. Lai panāktu taisnīgāku nodokļa uzlikšanu un mazinātu vienotā tirgus sadrumstalotību, mums ir pamatos jāpārskata ES uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma. Lieliem, maziem un vidējiem uzņēmumiem jābūt vienādām iespējām izmantot iekšējā tirgus dotās priekšrocības, uzskata Moskovisī.

Tikmēr EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir noteicis par vienu no EK politiskajām prioritātēm. Galvenais mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumiem nodoklis tiktu uzlikts tur, kur rodas peļņa, un tie nevarētu ar agresīvu nodokļu plānošanu izvairīties no taisnīgas nodokļa nomaksas.
Nozīmīgs pirmais solis tika sperts jau šī gada martā, kad EK iesniedza pasākumu pakotni, kuras mērķis ir ES veicināt nodokļu pārredzamību.

EK arī vienojās par plašāku pieeju, lai uzlabotu uzņēmumu ienākuma nodokļu maksāšanu ES, ņemot vērā arī noritošās starptautiskās reformas šajā jomā. Šāsdienas ievirzošās debates jūnijā kļūs par pamatu rīcības plānam, kurā būs ietverta stratēģija, kas atsāks kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) ieviešanu ES līmenī, īstenos pasākumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko starptautiskā līmenī izstrādā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), un uzlabos nodokļu pārredzamību, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību veicināt nodokļu vides efektivitāti attiecībā uz uzņēmumiem iekšējā tirgū.

Pērn jūlija politikas pamatnostādnēs topošais priekšsēdētājs Junkers paziņoja, ka "mūsu iekšējā tirgū jābūt vairāk taisnīguma. Atzīstot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz valsts nodokļu sistēmu, mums jāveic stingrāki pasākumi, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā, liekot katram taisnīgi maksāt savu nodokļu daļu".

EK strauji pilda tās darba programmā uzņemtās saistības apkarot nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodrošināt, ka uzņēmumi maksā nodokli tur, kur gūst peļņu.

Jau 18.martā EK nāca klajā ar pasākumu paketi nodokļu pārredzamības jomā, lai vairotu atklātību un dalībvalstu sadarbību uzņēmumu ienākuma nodokļa jautājumos. Viens no galvenajiem paketes elementiem ir priekšlikums automātiski apmainīties ar informāciju par "nodokļu nolēmumiem". Šis priekšlikums guva finanšu ministru vienprātīgu politisku atbalstu aprīlī Rīgā notikušajā neoficiālajā ECOFIN sanāksmē. Tagad dalībvalstis to apspriež tehniskā līmenī ar mērķi līdz gada beigām panākt vienošanos.

Nodokļu pārredzamības pasākumu paketes sakarā EK arī paziņoja, ka līdz vasaras sākumam tiks iesniegts "sīki izstrādāts rīcības plāns uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā, kur būs izklāstīts Komisijas viedoklis par taisnīgu un efektīvu nodokļa uzlikšanu uzņēmumiem ES un ierosinātas vairākas idejas, kā sasniegt šo mērķi". 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra