2006.gadā iekšzemes kopprodukta apjoms pieaugums par 11,9% mazina mūsu valsts atpalicību no vecajām Eiropas Savienības valstīm, norāda Eknomikas ministrija.

Straujie IKP pieauguma rādītāji ir augstākie Eiropas Savienībā, norāda ministrija.

IKP pieaugumu 2006.gadā visbūtiskāk ietekmēja divu nozaru - tirdzniecības un komercpakalpojumu izaugsme. Šo nozaru radītās pievienotās vērtības reālo apjomu palielinājums veido vairāk kā pusi no kopīgā IKP pieauguma 2006.gadā. Augsti pieauguma tempi 2006.gadā bija arī būvniecībā un transporta un sakaru nozarē. Mazāks bija apstrādes rūpniecības, kas 2006.gadā pieauga par 6,2%, ieguldījums izaugsmē.

Tāpat kā 2005.gadā, arī 2006.gada straujo izaugsmi lielā mērā nodrošināja augošais iekšējais pieprasījums. Palielinājās privātā patēriņa apjoms. Privāto patēriņu labvēlīgi ietekmē ne tikai strādājošo algu pieaugums, bet arī kreditēšanās palielinājums. Augsts bija arī investīciju pieauguma temps.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka arī nākamajos gados ekonomiskā izaugsme Latvijā turpināsies. Iepriekšējā desmitgadē veiktās reformas ir nostiprinājušas privāto sektoru, uzlabojas uzņēmējdarbības vide. Tautsaimniecības attīstībai būtisks ir ES fondu līdzekļu atbalsts. Galvenie izaugsmes riski saistīti ar augsto inflāciju un ārējā sektora nesabalansētības problēmām. Savukārt, ārējie riski ir saistāmi ar energoresursu cenām, kā arī ar situāciju Latvijas eksporta tirgos.

2007. gada izaugsme var saglabāt augsto līdzšinējo līmeni, tomēr par pāris procentpunktiem tempam samazinoties. To noteiks mērenākie privātā patēriņa pieauguma tempi. Vidēja termiņa periodā var sagaidīt ikgadēju IKP pieaugumu 6-8% apmērā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra