Pēdējos gados Latvijas ekonomiskā izaugsme bija viena no straujākajām Eiropas Savienībā. Iekšzemes kopprodukts (IKP) no 2010. - 2014. gadam ir pieaudzis par 17,4%, kas liecina, ka īstenotās reformas kopumā ir bijušas pareizas, informē Ekonomikas ministrija.

Vienlaikus jāņem vērā, ka globālā ekonomiskā situācija šobrīd ir diezgan trausla. Redzam, ka izaugsmes tempi Latvijā palēninās, ko galvenokārt ietekmē ģeopolitiskie notikumi, kā arī pieaugošā konkurence Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi kārtējo Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību, kurā vērtēta situācija Latvijas ekonomikā, prognozēta tās izaugsme nākotnē un sniegtas rekomendācijas valdības politikai straujākas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai.

2015. gadā Latvijas ekonomikas attīstība būs cieši saistīta ar globālajām tendencēm mūsu ģeopolitiskajā reģionā. Ekonomiskā situācija Latvijai nozīmīgākajā eksporta tirgū – Eiropas Savienībā - pakāpeniski uzlabojas, tomēr lēnāk nekā prognozēts. Savukārt eksportētājus, kas galvenokārt orientējas uz austrumu tirgiem, ietekmē ekonomiskās situācijas pasliktināšanas Krievijā. Ekonomikas ministrijas speciālisti prognozē, ka 2015. gadā IKP pieaugums varētu būt ap 2%.

Diemžēl ģeopolitisko sarežģījumu sekas šogad radīs apgrūtinājumus Latvijas ekonomikas izaugsmei, tāpēc šādos apstākļos svarīgākā loma Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanā būs spējai uzlabot konkurētspēju un nodrošināt finanšu resursu pieejamību visās uzņēmējdarbības attīstības stadijās.

Vidējā termiņā kritiski svarīgi ir atrast efektīvākos veidus, kā stiprināt zināšanu ekonomikas attīstību, celt uzņēmumu konkurētspēju eksportējošās nozarēs, paaugstināt produktivitāti un inovācijas kapacitāti.

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā mums dota iespēja nākamo septiņu gadu laikā investēt 4,4 miljardus eiro Latvijas izaugsmes sekmēšanā. Starp plānotajiem būtiskākajiem ES fondu investīciju mērķiem ir finanšu plūsmas palielināšana pētniecībā un attīstībā, privāto investīciju piesaistes veicināšana, kā arī pētniecības institūciju un uzņēmēju sadarbības aktivizēšana. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti un ir pamats jaunu, labi apmaksātu darbavietu radīšanai un dzīves kvalitātes pieaugumam.

Ekonomikas ministrijas aktivitātēs vien būs pieejami aptuveni 800 miljoni eiro mērķtiecīgām investīcijām Latvijas ekonomikas modernizācijā un industrializācijā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra