ES dalībvalstu ministru kopīgais plāns par to, kā nodrošināt apmaiņu ar informāciju par nolēmumiem nodokļu jomā attiecībā uz starptautiskiem uzņēmumiem, ir zaudēta iespēja dot prettriecienu agresīvai nodokļu plānošanai, saka Eiropas Parlaments otrdien pieņemtajā rezolūcijā, informē EP.

EP deputāti pauž sarūgtinājumu par Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) 6.oktobra vienošanos, kas nepamatoti ierobežo automātiskās apmaiņas direktīvas piemērošanas jomu un liedz Eiropas Komisijas piekļuvi informācijai.

ES Ekonomikas un finanšu ministru padomes 6. oktobra vienošanās ir nogriezusi ceļu Eiropas Komisijas priekšlikumam nodrošināt lielāku pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā, uzskata EP deputāti rezolūcijā, kuru pieņēma ar 572 balsīm par, 90 pret un 30 atturoties.

Komentējot ES Ekonomikas un finanšu ministru padomes vienošanos, EP ziņotājs Markuss Ferbers (EPP, Vācija) teica: «Ja šī patiešām ir galīgā vienošanās, tad ES dalībvalstis būs palaidušas garām iespēju radīt lielāku pārredzamību nodokļu jomā. Dalībvalstu budžeti turpinās zaudēt. Mums ir vajadzīga saistoša un konsekventa Eiropas sistēma. Dalībvalstu nodokļu iestādēm nebūs iespējas uzzināt, ja cita dalībvalsts būs pieņēmusi lēmumu nodokļu jomā, kas negatīvi ietekmēs to dalībvalsts nodokļu bāzi. Ir jāuzliek pienākums valstu ieņēmumu dienestiem apmainīties ar informāciju par nolēmumiem nodokļu jomā, un šai informācijai ir jābūt pieejamai centrālā datu bāzē, kas jāpārvalda Eiropas Komisijai.»

EP deputāti vēlētos, lai direktīva attiecas uz visiem nolēmumiem nodokļu jomā, ne tikai pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējām vienošanām par cenas noteikšanu. EP uzsver, ka arī nacionāla līmeņa darījumiem var būt pārrobežu ietekme.

Padome skaidri aizliegusi Komisijai veikt jebkādas darbības ar attiecīgo informāciju, turklāt sniegusi Komisijai ļoti ierobežotu piekļuvi. Tai atstāts vienīgi pienākums tehniski nodrošināt direktīvas piemērošanu.

Padome vienojusies, ka direktīva attieksies vienīgi uz nolēmumiem, to grozījumiem vai atjauninājumiem, kas pieņemti pēc 2016.gada 31.decembra (ar tikai dažiem izņēmumiem attiecībā uz nolēmumiem, kas izdoti, grozīti vai atjaunināti laikposmā no 2012. līdz 2016.gadam).

Komentējot Eiropas Komisijas 21.oktobra paziņojumu par nelikumīgajiem valsts atbalsta lēmumiem par nodokļiem Luksemburgā (Fiat Finance) un Nīderlandē (Starbucks), EP ziņotājs Ferbers piebilda: «Nolēmumiem nodokļu jomā ir konkurences aspekts, tādēļ jāsniedz Komisijai tiesības piekļūt šai informācijai un to izmantot, lai izmeklētu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un dempingu, un novērtēt atbilstību noteikumiem par valsts atbalstu. Kāpēc dalībvalstis nepārprotami liedz Komisijas piekļuvi šiem datiem? Vai tām ir, ko slēpt? Komisijas spriedums par nelikumīgu selektīvu valsts atbalstu Starbucks un Fiat Finance pierāda, ka būtu vērts Komisijai sniegt šādas pilnvaras.»

Padomes direktīvu apstiprinās nākamajā Padomes sanāksmē, pēc šodien pieņemtā EP viedokļa, kam ir tikai konsultatīvs raksturs.

Jaunie noteikumi būs spēkā no 2017.gada 1.janvāra visās ES dalībvalstīs.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra