ERAF atbalstu gūs vēl 276 projekti

Finanses
2007. gada 16. februāris 11:59

15.februāra Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vadības komitejā tika saskaņoti 276 projekti, kuru kopējais attiecināmais (struktūrfonda, valsts budžeta un privātais) finansējums veido 91, 7 miljonus latu, biznesa portālu Db.lv informēja Finanšu ministrija.

18 projekti iegūs atbalstu Satiksmes ministrijas atklātajā projektu konkursā Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās, 14 projekti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) atklātajā projektu konkursā Publisko interneta pieejas punktu attīstība, 4 projekti Valsts reģionālās attīstības aģentūras atklātajā projektu konkursā Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās, savukārt 240 projekti sešās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajās grantu shēmās, kurās projektu pieteikumi izvērtēti laika periodā no aizvadītā gada 16.novembra līdz 31.decembrim.

Atklātā projektu konkursa Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās ietvaros apstiprināto 18 projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,68 miljoni latu, ERAF finansējums 1,01 miljons latu, valsts līdzfinansējums sastāda 0,67 miljonus latu.

RAPLM pārziņā esošajos atklātu projektu konkursos Publisko interneta pieejas punktu attīstība un Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās atbalstīto 14 un 4 projektu attiecināmās izmaksas veido 2,97 miljonus latu (ERAF finansējums - 2 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 0,26 miljoni latu, pašvaldības finansējums 0,19 miljoni latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 0,30 miljoni latu) un 0, 46 miljonus latu (ERAF finansējums - 0,11 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 0,11 miljoni latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 0,24 miljoni latu). Pēdējā no minētajiem konkursiem tika noraidīti 12 projekti.

Sešās no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajām grantu shēmām tika apstiprināti kopumā 240 projekti:
- Grantu shēmā Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizācijai apstiprināti 84 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 68,92 miljoniem latu (ERAF finansējums - 19,74 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 12,71 miljons latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 36,47 miljoni latu);
- Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai ietvaros apstiprināti 5 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 2,08 miljoni latu (ERAF finansējums - 0,71 miljons latu, valsts līdzfinansējums - 0,61 miljons latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 0,76 miljoni latu).Šīs grantu shēmas ietvaros tika noraidīts 1 projekts;
- Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai grantu shēmā apstiprināti 19 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 4,29 miljoniem latu (ERAF finansējums - 1,25 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 0,62 miljons latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 2,42 miljoni latu. Noraidīti tika 29 projekti;
- grantu shēmā Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai tika atbalstīti 8 projekti par kopējo attiecināmo finansējumu 4,92 miljoniem latu (ERAF finansējums - 1,7 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 1,46 miljons latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 1,76 miljoni latu;
- Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai grantu shēmas ietvaros atbalstīti 97 projekti, kuru kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,89 miljoni latu (ERAF finansējums - 0,66 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 0,28 miljons latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 0,95 miljoni latu). Grantu shēmā tika noraidīti 14 projekti;
- Grantu shēmā Atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un pasākumos tika atbalstīti 20, bet noraidīti 6 projekti. Atbalstīto projektu kopējais attiecināmais finansējums ir 0,45 miljoni latu (ERAF finansējums - 0,16 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 0,07 miljoni latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 0,22 miljoni latu

Ekonomikas ministrija pēc atkārtotas izvērtēšanas ERAF vadības komitejā ieteica atbalstīt 2 projektus grantu shēmas Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizācijai ietvaros, pa vienam projektam grantu shēmās Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu pieejamības nodrošināšanai un Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai, kā arī 3 projektus grantu shēmā Finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu izmantošanai un pieredzes apmaiņai, par kuru vērtēšanu tika saņemtas uzņēmēju pārsūdzības. Projektu kopējais attiecināmais finansējums ir 4,05 miljoni latu (ERAF finansējums - 1,42 miljoni latu, valsts līdzfinansējums - 1,09 miljoni latu, cits attiecināmais līdzfinansējums - 1,54 miljoni latu

ERAF vadības komiteja apstiprināja arī grozījumus vairākās nozaru ministriju nacionālajās programmās - daļa grozījumu bija tehniski, pārējie skāra ERAF ietvaros 10% apmērā uzņemtā virssaistību finansējuma ietveršanu nacionālo programmu projektos.

Vadības komiteja vienojās arī par tehniska rakstura grozījumu veikšanu vairākās Satiksmes un Labklājības, kā arī Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministriju ERAF nacionālajā programmās.

ERAF vadības komitejā piedalās nozaru ministriju, Valsts kases, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Valsts Reģionālās attīstības aģentūras, kā arī piecu plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra