Fiziskajām personām līdz šā gada 15. oktobrim jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, ja personas ienākumi no kapitāla pieauguma šā gada septembrī pārsniedza 711,44 eiro, informē VID.

Līdz 15. oktobrim deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma fiziskām personām ir jāiesniedz arī gadījumā, ja personas kopējie ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas kādā no 3.ceturkšņa mēnešiem ir bijuši no 142,30 līdz 711,44 eiro.
Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Kapitāla aktīvi ir akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti; ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos; parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos; nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības); uzņēmums Komerclikuma izpratnē; intelektuālā īpašuma objekti; ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%. Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, tas ir, līdz 30.oktobrim.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra