Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir publiskojusi otro mērījumu Finanšu pratības indekss, kas rāda, ka iedzīvotāju zināšanu līmenis par finanšu lietām gada skatījumā ir paaugstinājusies.

Tā vērtība šogad sasniegusi +21.2 punktus (2014. gadā:+20.6). Latvijas mājsaimniecības ir kļuvušas stabilākas un sasniegušas finanšu ilgtspējas līmeni, jo pirmo reizi kopš 2005. gada atgriezušās vēlamās attīstības zonā. Par to liecina statistisko indikatoru kopsavilkuma vērtība, kas 2014. gadā bijusi +2.3, salīdzinot ar ekonomiskās lejupslīdes gadiem, kad tā bija -59.7.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis komentē: «Varam vērot pirmās izmaiņas iedzīvotāju attieksmē pret finanšu lietām - šogad ir labāka izpratne par e-pakalpojumu drošību, lielāka precizitāte ģimenes budžeta uzraudzībā un rēķinu nomaksa laikā, arī «drošības spilvenu» veidošana vismaz ārkārtas situācijai, tas viss atbilst partneru veiktajām finanšu izglītības aktivitātēm. Taču ir dažas jomas, kurās tendences nav tik iepriecinošas - ir jāveicina ilgtermiņa finanšu plānošana, īpaši periodos, kad ir ekonomiskā stabilitāte un kopumā aug mūsu turības līmenis. Pie tā arī strādāsim turpmāk kopā ar partneriem.»

Finanšu pratības pieaugums šajā periodā ir bijis privāto finanšu plānošanas jeb mājsaimniecības budžeta veidošanas, e-drošības un informētības, kā arī uzkrājumu tematā. Lielākais indeksa pieaugums vērojams tematā Informētība un e-drošība, kurā savu finanšu pratību gandrīz divtik kāpinājusi demogrāfiskā grupa Pensionāri.

Tomēr jau otro gadu divos finanšu pratības tematos Latvijas sabiedrība ir kopsummā ieguvusi mīnus punktus, finanšu pratībai tematā Kredīti pat vēl samazinoties līdz -0.4 punktiem (2014. gadā: -0.2 punkti), bet tematā Pensijas paliekot nemainīgi zemā līmenī -0.5 punkti.

Finanšu pratības indekss (Indekss) ir īpašā metodoloģijā aprēķināta punktu summa septiņos finanšu tematos, izmantojot iedzīvotāju finanšu pratības ikgadējās aptaujas rezultātus. Tā kopējā vērtība raksturo Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmeni kārtējā gadā. Indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Plašāk: http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra