Latvija
(LV)
Lietuva
(LT)
Igaunija
(EE)
Baltija Periods
Iedzīvotāji (milj.) 2.33 3.46 1.35 7.13 2003
IKP pieaugums (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 8.8 9.4 5.2   I-III
IKP faktiskajās cenās (milj. EUR) 2050 3540 1510 7100 I-III
Inflācija (gada, %) 2.5 -0.9 0.6 V
Valsts konsolidētā kopbudžeta fiskālais deficīts (% pret IKP) 1.1 -1.2 1.1   LV I-III, LT,EE 2002
Maksājumu bilances tekošā konta saldo (milj. EUR) -120 -130 -370 -620 I-III
Maksājumu bilances tekošā konta saldo ( % pret IKP) -5.7 -3.7 -21.9   I-III
Perioda laikā saņemtās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. EUR) 110 150 270 530 I-III
Uzkrātās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. EUR) 2610 3970 4290 10 870 I-III
Uzkrātās tiešās ārvalstu investīcijas uz 1 iedzīvotāju (EUR) 1120 1150 3180   I-III
Eksports (milj. EUR) 800 1890 1230 3920 IV
Eksports ( % pret IKP) 28.5 42.4 58.9   I-III
Imports (milj. EUR) 1380 2550 1800 5730 I-IV
Ārējās tirdzniecības bilance (milj. EUR) -580 -660 -570 -1810 I-IV
Ārējās tirdzniecības bilance (% pret IKP) -20.5 -10.7 -28.5   I-III
Rūpniecības pieaugums (%) 9.8 13.5 9.8   LV I-IV, LT,EE I-V
Mazumtirdzniecības apgrozījums (%) 12 9.7 9   LV,LT I-IV, EE I-III
Komercbanku akt_vi (milj. EUR) 7160 4970 5520 17 650 V
Vidēji svērtās gada likmes ilgtermiņa noguldījumiem nacionālajās valūtās (%) 4.9 3.6 3.3   V
Vidēji svērtās gada likmes ilgtermiņa kredītiem nacionālajās valūtās (%) 7.8 6 5.3   V
Vidējā bruto darba alga (EUR) 280 330 400   I-III
Oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis (%) 8.7 10 5.5   V
Darba meklētāju īpatsvars (%) 10.7 13.6 10.6   I-III
Standard & Poor’s kredītreitings BBB+ BBB+ A-   LV 2002, EE, LT 2003
Avots: Latvijas Unibanka

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra