Saskaņā ar auditētā finanšu pārskata datiem, Grindeks neto apgrozījums 2006. gadā sasniedzis 42.23 milj. latu, kas ir par 10 milj. latu jeb par 31% lielāks nekā 2005.gadā.

Sabiedrības neto peļņa 2006. gadā veido 6.22 milj. latu un pieaugusi par 34.5 % salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu. Bruto peļņas rentabilitāte 2006. gadā bijusi 52.2%, savukārt, tīrās peļņas rentabilitāte – 14.7%, pārsniedzot 2005. gada līmeni, liecina Grindeks sniegtā informācija Rīgas Fondu biržai.

Pārskata periodā Sabiedrības produkcija eksportēta uz 36 pasaules valstīm, kopumā par 39.80 milj. latu, kas ir par 9.93 milj. latu vairāk kā 2005. gadā. Galvenajiem eksporta tirgiem joprojām paliekot nemainīgiem, Grindeks gatavo zāļu produkcijas realizācijas apjoms 2006. gadā sasniedza 38.97 milj. latu, pieaugot par 35% attiecībā pret iepriekšējo gadu.

Vislielākais gatavo zāļu produkcijas apjoms realizēts Krievijā un NVS valstīs, kopā par 33.91 milj. latu. Līdz ar Krievijas farmaceitiskā tirgus paplašināšanos par 38%, augusi arī Grindeks tirgus daļa šajā valstī, palielinoties no 0.47% 2005. gadā līdz 0.6% 2006.gadā. Lielāko apgrozījumu Sabiedrībai devis oriģinālprodukts Mildronāts, veidojot 73% no kopējā gatavo zāļu pārdošanas apjoma. Salīdzinājumā ar iepriekējo pārskata periodu, 2006. gadā Mildronāta realizācija palielinājusies par 43%, sasniedzot 28.58 milj. latu apgrozījumu.

Kompānijas vadība, apzinoties viena produkta pārsvara risku produktu portfelī, 2006. gadā turpinājusi veiksmīgi iesākto darbu pie jaunu produktu izstrādes, izmantojot modernās tehnoloģijas, savu darbinieku pieredzi un augsto kompetences līmeni. Piemēram, 2006. gada augustā Grindeks iegādājās patenta pieteikumu “Nukleīdu reversās transkriptāzes inhibitoru kombinācija ar Mildronātu anti – HIV/AIDS terapijā”, plānojot attīstīt medikamentus ārstniecībai HIV jomā. Turpinās apjomīga oriģinālproduktu starptautiska mēroga klīnisko pētījumu programma, kas nākotnē dos iespēju Grindeks oriģinālproduktus reģistrēt daudzās pasaules valstīs.

Tālāk attīstot Grindeks koncerna struktūru, 2007. gadā Sabiedrība plāno savas produkcijas injekciju formu ražošanas organizēšanu Krievijā. 2006. gadā turpinājusies veiksmīgā sadarbība ar Lietuvas farmaceitisko uzņēmumu Sanitas un Polijas zāļu ražotāju Jelfa, kur pēc Grindeks pasūtījuma notiek injekciju formu
kontraktražošana. Grindeks ražoto aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) eksports 2006. gadā sasniedza 3.13 milj. latu, un atskaites gads kompānijas AFV ražošanas biznesa virzienam bijis nozīmīgs saistībā ar vairākiem sasniegumiem. Septembrī noslēdzās savstarpējās atzīšanas procedūra (Mutual Recognition Procedure - MRP) Grindeks
jaunajam produktam – aktīvajai farmaceitiskajai vielai Detomidīns. Šobrīd Detomidīns ir pirmā no Grindeks ražotajām jaunajām aktīvajām farmaceitiskajām vielām, kurai veiksmīgi noslēgusies MRP procedūra 19Eiropas valstīs.

Akciju sabiedriba Grindeks 2006. gada pārskats

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra