Tuvāko mēnešu laikā Latvijas iedzīvotājiem būs pieejams jauns bezmaksas konsultāciju centrs, kas palīdzēs kredītņēmējiem gadījumos, kad tie nonākuši finanšu grūtībās un vairs nespēj kārtot savas saistības pret aizdevējiem, informē Latvijas Komercbanku asociācija (LKA).

Neatkarīgais dienests piedāvās klientiem juridiskās un finanšu konsultācijas un starpniecības atbalstu sarunās ar kreditoriem. To veidos LKA, izmantojot Tiesībsarga ieteikumus.

Īpaši svarīgs centra konsultatīvais un starpniecības atbalsts varētu būt situācijās, kad klientam ir saistības pret vairākām kredītiestādēm un citiem kreditoriem - apsaimniekotājiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, VID u.c. Profesionāli speciālisti palīdzēs objektīvi izvērtēt finanšu situāciju, konsultēs par turpmākām iespējām, kā arī nepieciešamība gadījumā būs vidutājs starp klientu un aizdevējiem.

Savukārt banku un klientu attiecību uzlabošanai nākotnē tiks izstrādāts arī jauns banku nozares pašregulācijas dokuments - Banku sociālā harta. Hartu iecerēts izstrādāt šā gada laikā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm, un tajā tiks ietverti banku labas prakses principi tādos virzienos kā patērētāju tiesības, godīga komercprakse, atbildīga kreditēšana, droši un moderni attālinātie pakalpojumi, kvalitatīvs serviss un klientu izglītošana. Pašregulācijas dokuments tiks veidots, iesaistot plašu partneru loku un izmantojot Eiropas valstu pieredzi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra