Hansa Fondi iegulda Latvijā

Finanses
2003. gada 4. aprīlis 16:24

Valsts fondēto pensiju shēmas (2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvadītājs — ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi — š.g. pirmā ceturkšņa beigās ir piesaistījis 60 tūkst. dalībniekus un to pensiju plānu aktīvu vērtība pārsniedza 2,5 milj. Ls. Hansa Fondu aktīvā pensiju plāna Dinamika 49 % līdzekļu izvietoti Latvijas valsts vērtspapīros un 37 % — banku depozītnoguldījumos. 90 % plāna Dinamika līdzekļu ieguldīti Latvijā latos, bet 6 % — eiro. Šo pensiju plānu izvēlējušies 80 % no sabiedrības piesaistītiem klientiem. Otra Hansa Fondu piedāvātā pensiju plāna Stabilitāte līdzekļi ieguldīti tikai latos — 53 % Latvijas valsts vērtspapīros un 35 % banku depozītos. Komentējot pensiju plānu līdzekļu ienesīgumu, Hansa Fondi valdes priekšsēdētājs Raimnonds Vesers uzsver, ka tovar mērīt tikai ilgtermiņā un 1 ceturksnis nav objektīvs rādītājs. Strap privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem, pēc pensiju plāna aktīviem, Hansa Fondiem pieder 63 % lielu tirgus daļa. No šā gada 1. janvāra 2. pensiju līmeņa līdzekļus atļauts pārvaldīt ne tikai Valsts kasei, bet gan arī privātajiem pārvaldītājiem — ieguldījumu sabiedrībām. To veikt atļauts 6 ieguldījumu sabiedrībām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra