Hansabank Markets
Pasaules valūtu un naudas tirgu apskats
2003. gada oktobris


SATURS
• Lata kursa piesaiste pie eiro
• Eiro ieviešana Latvijā
• Latu procentu likmes un monetārā politika
• Latu procentu likmes salīdzinājumā ar likmēm pasaulē
• Latu naudas tirgus īstermiņa svārstības
• Īstermiņa prognozes
• Procentu likmju izmaiņas pēc iestāšanās ES
• Kredītprocentu likmju perspektīvas

Lata valūtas kursi pret eiro un dolāru līdz šim ir pārsvarā mainījušies līdz ar svārstībām pasaules valūtu tirgū. Dolāra pavājināšanās ir atspoguļojusies arī dolāra - lata kursā (pazeminājies gandrīz līdz 0.55 LVL), savukārt eiro augšupeja izpaužas eiro - lata kursa kāpumā (pietuvojies 0.65 LVL). Tieši dažādu apstākļu sakritība, proti dolāra vienlaicīgā pavājināšanās gan pret eiro, gan mārciņu, gan jenu, ir noteikusi USD/LVL kursa atgriešanos 1997.gada zemajos līmeņos. Līdz 2005.gada janvārim (kamēr saglabāsies lata piesaiste SDR valūtu grozam) lata kursus pret galvenajām pasaules valūtām turpinās ietekmēt lielo valūtu savstarpējās svārstības.

Lata svārstības pret SDR ir bijušas salīdzinoši mazas, un lats šogad ir saglabājis stipras pozīcijas. Lata stiprumu var saistīt ar Latvijas virzību uz ES, investīciju ieplūšanu ekonomikā, kas atsver negatīvo tekošā konta deficītu. Latvijas pozitīvais balsojums 20.septembra referendumā par dalību ES latu valūtas kursu būtiski neizmainīja, jo tirgus pozitīvo iznākumu jau gaidīja. Latu un SDR valūtu procentu likmju starpība nosaka, ka ieguldījumi pārsvarā tiek veikti latos, nevis eiro vai dolāros. Šīs ir vēl viens faktors, kas veicina lata stiprumu. Analizējot līdzšinējās lata svārstības pret SDR piesaistes kursu, jāatzīst, ka svārstības ir bijušas nelielas, un to pamatā ir bijuši atsevišķi lieli latu pirkšanas un pārdošanas darījumi. Mēs prognozējam, ka arī turpmāk lats pret SDR piesaistes kursu saglabās augstu vērtību. Neliela lata pavājināšanās ir iespējama gada nogalē un nākamā gada pirmajos mēnešos, kad tradicionāli uzņēmumi veiks norēķinus par Ziemassvētku sezonai importēto produkciju. Ņemot vērā eiro, dolāra un pārējo lielo valūtu prognozes, lats nākamā gada laikā turpinās nostiprināties pret dolāru un mārciņu, bet pret eiro tā vērtība samazināsies.

Lata kursa piesaiste pie eiro
Latvijas pievienošanās ES 2004.gada maijā ieviesīs izmaiņas arī Latvijas monetārajā politikā. Tūlītēju efektu jau maijā var negaidīt, jo vismaz 2004.gadā valūtu kursu politika Latvijā nemainījies. Latvijas mērķis ir ieviest eiro, un lai to paveiktu, Latvijai kā visām jaunajām dalībvalstīm ir jāpavada vismaz divus gadus Valūtu Kursu Mehānisma 2 (VKM2) pārejas periodā. Latvijas Banka paredz, ka Latvija VKM2 pievienosies 2005.gada janvārī, vienlaicīgi piesaistot lata kursu eiro. Līdz šim lata kurss ir bijis piesaistīts SDR valūtu grozam, atļaujot svārstības +/-1% apmērā no oficiālās likmes.

Latvijas Banka paredz, ka lats pie eiro tiks piesaistīts pēc tā kursa uz 31.12.2004, tādejādi lats netiks ne devalvēts, ne revalvēts. Lai gan ECB pieļauj visai plašas kursa svārstības VKM2 dalībniekiem, proti +/-15% no piesaistes kursa, visdrīzāk Latvijas gadījumā svārstību koridors saglabāsies salīdzinoši šaurs (iespējams, tie paši +/-1%, kas līdzšinējā gadījumā ir pret SDR).[_]

Eiro ieviešana Latvijā
LB piedāvātais scenārijs paredz, ka Latvija divus gadus atradīsies VKM2, un 2007.gada sākumā būs gatava ES izvērtējumam, vai Latvijas ekonomika ir gatava dalībai Eiropas Monetārajā Sistēmā (EMS). Pašlaik Latvija atbilst visiem Māstrihtas kritērijiem, izņemot valūtas kursu mehānisma nosacījumu. Nākamajos gados atsevišķi rādītāji L

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra