Liene Kūle
Hansabank Markets
Vecākā analītiķe


Aizvadītā nedēļa latu naudas tirgū notikumu ziņā nebija tik ļoti bagāta kā iepriekšējā. Latvijas Bankas rīkotajās repo un valūtu swap (mijmaiņas darījumu) izsolēs aktivitāte saglabājās liela, un kopējais komercbanku aizņēmumu apjoms sasniedza 88.8 milj. latu. Īsākā termiņa latu procentu likmes nedaudz samazinājās - piektdien Overnight RIGIBOR bija 3.08%, kas ir par 9 bāzes punktiem mazāk nekā pirms nedēļas. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā situācija latu tirgu varētu saasināties, jo tuvojas komercbanku rezervju izpildes kārtējā mēneša beigas (23.augusts), kas nereti ir saistīts ar pastiprinātu pieprasījumu pēc latu resursiem, un attiecīgi procentu likmju kāpumu.

Pasaules tirgos jāatzīmē ASV FRS lēmums nemainīt dolāru bāzes procentu likmi, saglabājot to 1% līmenī. Visdrīzāk, ka īstermiņa finansējums saglabāsies lēts (t.i. procentu likmes zemas) vēl ilgāku laiku, taču vienlaicīgi notiek ilgtermiņa procentu likmju kāpums, atspoguļojot optimistiskāku viedokli par vidējā un ilgākā termiņa potenciālu. Jāatzīmē, ka nedēļas laikā nedaudz paaugstinājās gan dolāru, gan eiro un mārciņas 1 gada LIBOR indeksu vērtība.

Valsts vērtspapīru tirgū tika novērota paaugstināta pārdevēju interese, kā rezultātā nedaudz palielinājās kotētās vērtspapīru pārdošanas ienesīgumu likmes. Iespējams, ka tas ir saistīts ar iepriekšējās nedēļas jaunumiem, proti, ka Valsts Kase atlikušajā gada daļā plāno būtiski palielināt no jauna emitējamo valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjomu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra