Liene Kūle
Hansabank Markets
Vecākā analītiķe

Latu naudas tirgū turpinās straujš īstermiņa likmju kāpums, jo vēl arvien bankas izjūt likviditātes grūtības. Overnight RIGIBOR maksimālo līmeni sasniedza trešdien, palielinoties līdz 5.45% - līdz nedēļas beigām situācija nedaudz uzlabojās, un piektdien indekss bija 5.25%. Atgādināsim, ka šajā nedēļā beidzās kārtējais komercbanku rezervju izpildes termiņš - vēl pirms nedēļas rezervju izpilde bija zem vidēji nepieciešamā, tādēļ banku vajadzības pēc likvīdajiem līdzekļiem šonedēļ bija vēl jo lielāka. Bankas turpināja aktīvi aizņemties LB piedāvātajās repo un valūtu swap izsolēs - lielā pieprasījuma ietekmē šajos darījumos nozīmīgi pieauga procentu likmes. Par sasprindzinājumu tirgū liecināja arī tas, ka dažas bankas aizņēmās lombarda kredītus no LB. Šķiet, ka uz nedēļas beigām bankām bija izdevies izpildīt rezerves normu, un procentu likmes nedaudz samazinājās. Tomēr tirgū valda bažas, ka arī nākamajā mēnesī likviditātes problēmas varētu atjaunoties.

Uz šo bažu pamata ir cēlušies vidējie termiņa RIGIBOR indeksi: piemēram, 3 mēnešu RIGIBOR ir pakāpies līdz 4.13% (par 25 bāzes punktiem. vairāk nekā pirms nedēļas), bet 6 mēnešu RIGIBOR - līdz 4.18% (+1 bāzes punkts). Šīm likmju izmaiņām kā jau minēts ir lokāli iemesli, un šoreiz tas nav saistīts ar notikumiem pasaules tirgos.

Kā jau paredzējām, tad valsts 3 gadu obligācijas izsolē pieprasījums bija samērā zems - salīdzinot ar piedāvātajiem 15 milj. latu, bankas pieprasīja vērtspapīrus tikai par 4.3 milj latu, kas ir mazāk par 30% no piedāvātā. Pārdotais apjoms bija vēl zemāks - tikai 1.48 milj. latu, jo daudzu pircējus neapmierināja Valsts Kases noteiktie ienesīguma griesti. Izsoles vidējā ienesīguma likme bija 4.11% (ienesīguma maksimālā robeža, pie kuras notika darījumi - 4.15%), kas ir pārsteidzoši, jo pārsniedz novembra sākuma izsoles ienesīguma līmeni (3.99%). Provizoriskie valsts budžeta dati liecina, ka 10 mēnešos budžetā ir izveidojies 4.3 milj. latu pārpalikums (turklāt VK kontos ir uzkrāti vairāk kā 220 milj. latu), kas nozīmē, ka VK diez vai ir nepieciešamība pēc papildus finansējuma.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra