Liene Kūle
Hansabank Markets
Vecākā analītiķe


Latu naudas tirgū vēl arvien ir vērojams sasprindzinājums. Lai gan paša īsākā termiņa procentu likmes ir nedaudz samazinājušas, pieaugums ir noticis visu vidējā termiņa RIGIBOR indeksos. Overnight RIGIBOR indekss nedēļas laikā ir samazinājies par 80 bāzes punktiem, taču tā vērtība piektdien - 4.45% - ir joprojām uzskatāma par ļoti augstu. Bankas turpina aktīvi meklēt īstermiņa līdzekļus, galvenokārt aktīvi aizņemoties no Latvijas Bankas. LB rīkotajās repo izsolēs aizņēmumu apjomi bija salīdzinoši zemāki, savukārt aizņemšanās aktivitāte pieauga valūtu swap (mijmaiņas darījumu) izsolēs. Procentu likmes darījumos ar LB bija samērā augstas, taču vairs ne tādas kā iepriekšējā nedēļā.

Nedēļas laikā 3 mēnešu RIGIBOR pieauga par 21 bāzes punktu sasniedzot 4.34%, līdzīgs pieaugums (+22 bāzes punkti) bija novērojams 6 mēnešu RIGIBOR. Šīs izmaiņas atspoguļo tirgus uzskatu, ka nākamajos mēnešos komercbanku likviditātes krīze var atkārtoties, vai bankām nāksies rēķināties vismaz ar ierobežotu latu resursu daudzumu. Resursu iztrūkumā var vainot pieaugošos noguldījumu apjomus (tas sasaucas arī ar aktīvāku kreditēšanu), un ne pietiekoši strauji pieaugošās aizņēmumu iespējas LB.

Pasaules tirgos ir vērojams USD, EUR un GBP procentu likmju pieaugums 6 un 12 mēnešu termiņā (piem., 12 mēnešu indeksi pieauga vidēji par 10 bāzes punktiem). Iespējams, ka izmaiņas izsauca labie ASV 3.ceturkšņa IKP dati (pieaugums tika labots uz 8.2%), kā arī OECD ziņojumu par attīstīto valstu izaugsmes potenciāla uzlabojumu. Cerības, ka izaugsme pasaules ekonomikā atjaunojas, nozīmē drīzāku procentu likmju pieaugumu.

Valsts vērtspapīru tirgū aizvadītajā nedēļā būtiskas izmaiņas novērotas netika.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra