Liene Kūle
Hansabank Markets
Vecākā analītiķe


Latu naudas tirgū turpinās stabilizācija, un, lai gan nākamnedēļ ir gaidāmas rezervju izpildes perioda beigas, īsākā termiņa latu procentu likmes saglabā stabilitāti. Overnight RIGIBOR likme nedēļas laikā pieauga par 27 bāzes punktiem, līdz 2.87%, kas ir relatīvi zems likmes līmenis. Ja iepriekšējā nedēļā bankas bija krietni pārpildījušas rezervju kontus Latvijas Banka, tad šonedēļ tās centās veidot mazākus rezervju apjomus. Tomēr statistika rāda, ka vidēji vēl arvien rezerves ir pārpildītas par ~14%. Aktivitāte Latvijas Bankas rīkotajās repo un valūtu swap (mijmaiņas darījumu) izsolēs bija ļoti neliela, pierādot, ka tirgum kopumā nav lielas nepieciešamības pēc papildus likvidiātes. Nedēļas laikā vidējā termiņa (3 un 6 mēnešu) RIGIBOR indeksi nemainījās.

Pasaulē vērojams visai straujš 1 gada USD LIBOR likmes pieaugums (no 1.35% pirms nedēļas uz 1.5% šo piektdien). Tas, iespējams, ir saistīts ar optimismu par ASV atveseļošanās procesu, kas varētu būt iemesls drīzākai procentu likmju paaugstināšanai no ASV FRS puses. Arī eiro un mārciņas starpbanku procentu likmes vidējā termiņa kategorijā pieauga. Nākamajā nedēļā ir gaidāma ECB monetārā sanāksme, kurā gan eiro bāzes procentu likmes apspriest nav paredzēts. Pašlaik eiro bāzes procentu likme ir 2%.

Valsts vērtspapīru otrreizējā tirgū nav novērojams būtiskas izmaiņas. Nākamajā nedēļā gaidāma valsts 6 mēnešu parādzīmju izsole, tirgum kopumā piedāvājot vērtspapīrus 6 milj. latu apjomā. Sagaidāms, ka interese par izsoli būs liela, jo bankām īstermiņa vērtspapīri ir nepieciešami likviditātes menedžmentam. Atgādināsim, ka septembra beigās notikušajā 1 gada parādzīmes izsolē pieprasījums bija 1.5-2 reizes lielāks par piedāvājumu, un tika pārdots viss piedāvātais apjoms. Nākamās izsoles apjoms ir pietiekoši neliels, lai viss piedāvātais tiktu arī pārdots. Likme varētu svārstīties pie 3%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra