Liene Kūle
Hansabank Markets
Vecākā analītiķe

Viens no nozīmīgākajiem notikumiem aizvadītajā nedēļā bija 17. jūlija Latvijas Bankas padomes sēde, kurā tomēr Tika nolemts nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu LB un lombarda kredīta procentu likmes. Pēc LB vērtējuma dažās jomās ar makroekonomisko stabilitāti saistītie riski ir pieauguši. LB sola rūpīgi sekot ekonomisko rādītāju attīstībai (it īpaši inflācijai, valsts budžetam, tekošajam kontam), pieļaujot iespēju izmantot monetāros instrumentus (t.i. procentu likmju paaugstināšanu), lai sekmētu valstī makroekonomisko stabilitāti.

Mūsuprāt, naudas tirgus apstākļi pašreiz nepieļauj latu procentu likmju pieaugumu: SDR procentu likmes ir pēdējos mēnešos pazeminājušās, un tā kā lats ir piesaistīts SDR valūtu grozam, tad arī latu likmēm būtu jāseko ar kritumu (pēdējos mēnešos vidējā termiņa RIGIBOR indeksi nav daudz mainījušies). Visdrīzāk, ka tuvākajā periodā latu procentu likmes nemainīsies. Diez vai Latvijas Banka spēs rīkoties pretēji pasaules naudas tirgus tendencēm, t.i, palielināt latu likmes tad, kad pasaulē likmes krīt.

Nedēļas laikā īsākā termiņa Overnight RIGIBOR likme palielinājās par 19 bāzes punktiem līdz 3.19%. To var skaidrot ar ikmēneša rezervju izpildes termiņa tuvošanos (23.jūlijs). Lai gan pašlaik komercbankas vidēji līdz šim LB ir turējušas pietiekoši daudz rezervju, tirgus dalībnieku vidū pieaug nervozitāte. 1 gada RIGIBOR likme palielinājās par 3 bāzes punktiem, bet pārējās vidējā termiņa RIGIBOR likmes nemainījās.

Valsts vērtspapīru tirgū tika novērota pircēju aktivitāte. Taču RFB kotētās vērtspapīru ienesīguma likmes nedēļas laikā būtiski nemainījās, kā jau mēs to iepriekš paredzējām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra