Liene Kūle, Hansabank Markets vecākā analītiķe

Aizvadītās nedēļas laikā Overnight RIGIBOR palielinājās par 12 bāzes punktiem, un piektdien indekss bija 3.08%. Taču nedēļas vidū Overnight RIGIBOR sasniedza pat 3.18%. Aktivitāte Latvijas Bankas rīkotajās repo valūtas swap (mijmaiņas) darījumu izsolēs saglabājās augsta (kopumā bankas no LB aizņēmās vairāk kā 106 milj. latu). Likmes, kas tika noteiktas šajos darījumos ar LB bija nedaudz augstākas kā parasti (parasti 2.75% 1 nedēļas termiņam). Par spīti aktīvajam pieprasījumam pēc latiem, tirgū likviditātes situācija ir samērā laba. Uz to norāda kaut vai tas, ka komercbankas vēl ar vien ir pārpildījušas obligātās rezervju prasības.

3 mēnešu RIGIBOR nedēļas laikā atguva iepriekšējā nedēļā zaudētos 2 bāzes punktus un piektdien bija 3.73%. 6 mēnešu RIGIBOR palielinājās par 1 bāzes punktu, un piektdien tas bija 4%.

Aizvadītā nedēļa valsts vērtspapīru tirgū vēl ar vien nebija novērojama būtiska izmaiņu tendence, un situācija saglabājās stabila. Nozīmīgākais notikums, uz ko koncentrējas visu tirgus dalībnieku uzmanība ir nākamajā nedēļā gaidāmā valsts 10 gadu obligācijas izsole. Valsts Kase piedāvās kārtējo daļu no 90 miljoniem latu šogad paredzēto 10 gadu obligāciju piedāvājuma. Vēl ar vien tirgū ir novērojams ļoti liels pieprasījums pēc valsts obligācijām. Pirms izsoles RFB kotēto valsts 10 gadīgo obligāciju ienesīgums nedaudz samazinājās un bija 5.05% / 4.90%. Paredzams, ka izsolei nebūs paliekoša efekta uz latu naudas tirgu, kaut gan ir iespējams, ka īsākā termiņa procentu likmes nākamajā nedēļā turpinās atrasties virs 3%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra