Banka LVL USD EUR
Fiksētās kredītprocentu likmes, % gadā
Atmaksas termiņš: 3 gadi
Aizkraukles banka* 7.11 - 7.81 4.83 - 5.53 5.80 - 6.50
Hansabanka 7.00 - 9.50 5.60 - 8.10 5.50 - 8.00
Hipotēku banka 7.45 7.50 - 10.00 7.75 - 10.25
Lateko banka* 8.00 - 10.00 8.00 - 9.50 8.00 - 9.50
Latvijas Krājbanka 9.00 7.00 8.00
Latvijas Unibanka* 7.40 - 9.40 4.50 - 6.80 5.30 - 7.60
Multibanka** 7.0-10.0 3.00** 7.0-10.0
Nordea banka 6.30 - 8.20 4.69 - 6.59 5.14 - 7.04
Parekss banka 8.70 - 10.00 6.00 - 8.00 7.00 - 9.00
NORD/LB Latvija 7.00 - 9.50 4.40 - 6.90 5.03 - 7.53
Rietumu banka 7.15 - 10.00 5.50 - 7.50 6.50 - 8.50
Atmaksas termiņš: 10 gadi
Hansabanka 7.25 - 9.75 6.70 - 9.20 6.30 - 8.80
Hipotēku banka 7.90 - -
Latvijas Krājbanka 9.00 7.00 8.00
Māras banka 8.50 - 10.00 7.50 - 9.50 7.25-9.25
Multibanka** 7.0-10.0 3.00** 7.0-10.0
Nordea banka - 6.62 - 8.52 6.33 - 8.23
Parekss banka - 6.00 - 8.00 7.00 - 9.00
Rietumu banka - 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00
Baltijas-Amerikas Hipotēku sabiedrība*** - - 5.95
Mainīgās kredītprocentu likmes, % gadā
Aizkraukles banka 6.39-7.09% 6MU+(3.50-4.20%) 6ME+(3.50-4.20%)
BTB 6MR+(4.0-5.55) 6MU +(4.50-5.75) 6ME+(4-5.5)
Hansabanka 3MR+(2.55-5.05) 6MU+(2.8-5.3) 6MEbor+(2.8-5.3)
Hipotēku banka 6MR+2.50 6MU+(4.00-6.0) 6ME +(4.00-6.00)
Lateko banka 6MR+(3.54-6.08) 6MU+(6.18-8.68) 6ME+(4.69-7.19)
Latvijas Krājbanka 3MR+(2.38-3.08) 3MU+(2.88-3.58) 3ME+(2.88-3.58)
Latvijas Unibanka 6.75 - 8.75 4.28 - 6.58 5.29 - 7.59
Māras banka 6.75-8.50 5.50-6.75 5.50-7.25
Multibanka** 7.0-9.0 3.00** 7.0-9.0
Nordea banka 5.64 - 7.54 2.96 - 4.86 3.95 - 5.85
Parekss banka 6MR+(3.5-5.0) 6MU+(3.5 - 5.0) 6ME+(3.5 - 5.0)
NORD/LB Latvija 3MR+(2.0-4.5) 3MU+(2.0-4.5) 3MEbor+(2.0-4.5)
Rietumu banka 3MR+(2.5-5.0) 3MU+(3-6) 3MEbor+(3-6)

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra