Banka LVL USD EUR
Fiksētās kredītprocentu likmes, % gadā
Atmaksas termiņš: 3 gadi
Aizkraukles banka* 7.18 - 7.88 4.67 - 5.37 5.59- 6.29
Hansabanka 7.25 - 9.75 5.75 - 8.25 5.60 - 8.10
Hipotēku banka 7.45 7.50 - 10.00 7.75 - 10.25
Lateko banka* 8.00 - 10.00 8.00 - 9.50 8.00 - 9.50
Latvijas Krājbanka 9.00 7.00 8.00
Latvijas Unibanka* 7.40 - 9.40 4.50 - 6.80 5.30 - 7.60
Multibanka 9.00 - 11.00 5.00 - 10.00 8.00 - 10.00
Nordea banka 6.14 - 8.04 4.49 - 6.39 4.91 - 6.81
Parekss banka 8.70 - 10.00 6.00 - 8.00 7.00 - 9.00
NORD/LB Latvija 7.00 - 9.50 4.40 - 6.90 5.03 - 7.53
Rietumu banka 7.15 - 10.00 5.50 - 7.50 6.50 - 8.50
Atmaksas termiņš: 10 gadi
Hansabanka 7.50 - 10.00 7.00 - 9.50 6.30 - 8.80
Hipotēku banka 7.90 - -
Latvijas Krājbanka 9.00 7.00 8.00
Māras banka 7.75 - 9.75 8.75 - 11.00 -
Multibanka - 5.00 - 10.00 -
Nordea banka - 6..57 - 8.47 6.10 - 8.00
Parekss banka - 6.00 - 8.00 7.00 - 9.00
Rietumu banka - 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00
Baltijas-Amerikas Hipotēku sabiedrība** - - 5.95
Mainīgās kredītprocentu likmes, % gadā
Aizkraukles banka 6.42 - 7.12 6MU +(3.50-4.2) 6ME+(3.5 - 4.2)
BTB 6MR+(4.0-5.55) 6MU +(4.50-5.75) 6ME+(4-5.5)
Hansabanka 3MR+(2.8-5.3) 6MU+(2.8-5.3) 6MEbor+(2.8-5.3)
Hipotēku banka 6MR+2.50 6MU+(4.00-6.00) 6ME +(4.00-6.00)
Lateko banka 6MR+(3.54-6.08) 6MU+(6.18-8.68) 6ME+(4.69-7.19)
Latvijas Krājbanka 3MR+3.05 3MU+1.12 3ME+2.14
Latvijas Unibanka 6.75 - 8.75 4.28 - 6.58 5.29 - 7.59
Māras banka 6.75-8.50 5.50-7.25 -
Multibanka 8.00 - 10.00 5.00 - 9.00 7.00 - 9.00
Nordea banka 5.62 - 7.52 2.94 - 4.84 3.90 - 5.80
Parekss banka 6MR+(3.5-5.0) 6MU+(3.5 - 5.0) 6ME+(3.5 - 5.0)
NORD/LB Latvija 3MR+(2.0-4.5) 3MU+(2.0-4.5) 3MEbor+(2.0-4.5)
Rietumu banka 3MR+(2.5-5.0) 3MU+(3-6) 3MEbor+(3-6)

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra