Ar šodienu Hipotēku bankā aizdevumiem un grantiem Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas (NUAP) ietvaros var pieteikties Vidzemes uzņēmēji un privātpersonas. Programma Latvijas reģionos tiek uzsākta pakāpeniski. Katrā reģionā programma tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc konsultantu apmācības. Paredzēts, ka Latgalē programma tiks sākta 15. janvārī, Zemgalē — 17. janvārī, Rīgas apkārtnē — 20. janvārī, bet Kurzemes — reģiona konsultanti pagaidām banku nav informējuši par vēlamo apmācību dienu. Programmas mērķis ir veicināt lauku ekonomiskās apdzīvotības saglabāšanu un vides attīstību, radot laukos ar lauksaimniecisko ražošanu nesaistītas nodarbinātības iespējas, ienākumu avotus un paaugstinot lauku iedzīvotāju labklājību. Programmas ietvaros uzņēmēji un iedzīvotāji, kas nolēmuši pievērsties uzņēmējdarbībai, var saņemt sekojošu atbalstu: Zemkopības ministrijas finansētu un attiecīgā reģiona attīstības aģentūras nolīgtu konsultantu bezmaksas konsultācijas un palīdzību biznesa projekta izstrādē, valsts atbalsta maksājumus (grantus), ko no speciāli šim mērķim izdalītiem valsts līdzekļiem izmaksā Hipotēku banka, aizdevumus, ko izsniedz Hipotēku banka, kredītgarantijas, ko programmas ietvaros izsniegtajiem Hipotēku bankas kredītiem sniedz Lauku attīstības fonds. Saskaņā ar 2002. gada 31. oktobrī pieņemto likumu «Grozījumi likumā «Par valsts budžetu 2002.gadam»» programmas īstenošanai no piešķirtajiem 3 miljoniem latu Hipotēku bankai grantu finansēšanai atvēlēti 1.75 miljoni latu, Lauku attīstības fondam pašu kapitāla palielināšanai — 875 tūkstoši latu, bet Lauku atbalsta dienestam līgumu slēgšanai ar plānošanas reģionu attīstības aģentūrām konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai — 375 tūkstoši latu. Aizdevumi programmas ietvaros tiks piešķirti no Hipotēku bankas līdzekļiem, šim mērķim valdība palielināja bankas kapitālu par 2.2 miljoniem latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra