Hipotēku bankas finansu konsultāciju centrs sāk piedāvāt investīcijas pamatkapitālā, nekustamajā īpašumā un finansiālu līdzdalību noteiktu projektu veikšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šī piedāvājuma iekļaušanu Finansu konsultāciju centra pakalpojumu klāstā ietekmējusi situācija, kad mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un konkurētspēju lielā mērā kavē tieši finansiālo resursu trūkums, bet iespējas saņemt pietiekami lielu aizdevumu kredītiestādēs ierobežo banku noteiktais ķīlas nodrošinājuma un klienta līdzdalības apjoms. Analizējot pašreizējo piedāvājumu investīciju jomā, Finansu konsultāciju centra speciālisti ir nonākuši pie slēdziena, ka ārzemju un vietējās investīciju kompānijas galvenokārt iegulda liela mēroga projektos, kamēr maziem un vidējiem uzņēmumiem Rīgā un it īpaši Latvijas reģionos visbiežāk nepieciešamais līdzfinansējums ir apmērā līdz 100 000 Ls. Jaunais pakalpojums paredz investīcijas ne vairāk kā 49 % apmērā no uzņēmuma pamatkapitāla. Piedāvāto investīciju apjoms vienam uzņēmumam var sasniegt 100000 Ls, līgumi ar uzņēmumiem galvenokārt tiks slēgti uz termiņu 3 — 5 gadi un atkarībā no konkrētā projekta specifikas līgums noteiks kārtību, kādā uzņēmums pēc minētā termiņa beigām varēs Finansu konsultāciju centra daļas izpirkt vai tās tiks pārdotas nākamiem līdzīpašniekiem. SIA Hipotēku bankas finansu konsultāciju centrs ir Hipotēku bankas meitas uzņēmums, kura pamata darbības virzieni ir biznesa plānu izstrāde, projektu sagatavošana finansējuma saņemšanai kredītiestādēs, problēmu risinājumi komercdarbībā un uzņēmēju izglītošana kredītpolitikas jomā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra