Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušās nedēļas laikā, neskatoties uz lielo obligāto rezervju pārpildi, mazliet pieauga starpbanku depozītu likmes. RIGIBOR Overnight nedēļas pieauga no 3.22 līdz 3.36, nedēļas laikā fiksētā augstākā likme bija 3.39. Līdzīgas izmaiņas bija nedēļas likmei, kas no 3.48 iepriekšējā nedēļā pieauga līdz 3.54, nedēļu noslēdzot 3.59.

Arī ilgtermiņa likmes pagājušā nedēļā nosvārstījās tikai par dažiem bāzes punktiem: 1M-4.09(-0.03), 3M-4.16(-0.02), 6M- 4.27(-0.01), 12M-4.48(+0.03).

Pagājušā nedēļā LB REPO izsolēs izsniedza 51.99 milj.LVL, no tiem 45.05 milj.LVL uz nedēļu un 6.94 milj.LVL uz mēnesi. Vidējās likmes REPO izsolē uz nedēļu bija apgabalā 3.01-11, uz mēnesi 3.25.

Pagājušā nedēļā parāda vērtspapīru tirgū nedēļas laikā tika veikti 26 darījumi par kopējo summu 0,829 milj. Ls. Lielākais apgrozījums bija ar Valsts 5Y LV57002 obligācijām, kas veidoja 0.22 milj.Ls.

Pagājuša nedēļā notika valsts 6M parādzīmju sākotnējā izsole. LB rīkotajā izsolē uz piedāvātajiem 4.8 milj.Ls parādzīmju pieprasījums bija pēc 3.45 milj, taču realizēts netika neviens vērtspapīrs. Valsts kases noteiktā maksimālā likme bija 3.25, kamēr banku pieprasījums bija apgabalā no 3.28-3.59.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra