Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušā nedēļā tirgū bija vērojama būtiska obligāto rezervju normas pārpilde, kas bija par pamatu īstermiņa likmju kritumam un banku aktivitātes kritumam SWAP un REPO izsolēs. Nākamās nedēļas laikā likmes varētu turpināt kristies.

Īstermiņa likme RIGIBOR Overnight samazinājās nedēļas sākumā, ceturtdien sasniedzot savu zemāko atzīmi 3.10. Savukārt piektdien likmes mazliet pieauga un nedēļu noslēdza pie 3.18, kas ir 13 punkti zemāk nekā nedēļu iepriekš. Par 39 punktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās nedēļas likme, kas nedēļu noslēdza pie 3.22. Stabilas pagājušās nedēļas laikā saglabājās ilgtermiņa likmes 3 mēnešu - pie 3.78 %, 6 mēnešu likme bija 3.94 %, bet 1 gada likme bija 4.37 %.

Līdz ar naudas resursu pārpalikumu tirgū pagājušā nedēļā bija vērojams arī pieprasījuma kritums Latvijas Bankas REPO izsolēs. Kopā pagājušā nedēļā LB REPO izsolēs izsniedza 54.4 milj.LVL uz nedēļu un 1.85 milj.LVL uz mēnesi. REPO izsolēs kopējais izsniegtais resursu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās. Turklāt arī likmes REPO izsolē piedzīvoja kritumu un nedēļu noslēdza pie 2.76 - 0.01 vienību virs LB noteiktās zemākās likmes. SWAP izsolēs kopā nedēļas laikā tika veikti darījumi par 31.8 milj.LVL.

Parāda vērtspapīru tirgus aktivitāte iepriekšējā nedēļā bija zemā līmenī. Kopā nedēļas laikā tika veikti 23 darījumi par kopējo summu 0,312 milj. Ls. Lielākais apgrozījums bija ar 10Y obligācijām LV58001, kurā tika tirgoti vērtspapīri 0,14 milj. vērtībā. Parāda vērtspapīru tirgū pēdējo nedēļu laikā vērojama ļoti zema aktivitāte un izmaiņas varētu būt vērojamas šajā nedēļā, kad notiks valsts 10 gadu obligāciju kārtējā izsole.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra